sygnet

Zasady dostawy i rozliczeń mediów

Znajdziecie tu Państwo obowiązujące cenniki, taryfy opłat i komunikaty w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej, dostaw wody i odprowadzania ścieków oraz usług telekomunikacyjnych.

Energia elektryczna
 1. Plan remontów infrastruktury elektroenergetycznej na rok 2022 z perspektywą na lata 2023-2025 [dokument PDF, 183.23 Kb Adobe Reader]
 2. Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie usług dystrybucji energii elektrycznej obowiązująca od 01.04.2021 r. [dokument PDF, 2.11 Mb Adobe Reader]
 3. Cennik energii elektrycznej obowiązujący od 01.01.2021 r. [dokument PDF, 531.01 Kb Adobe Reader]
 4. Zbiorcze zestawienie opłat za energię elektryczną na terenie ZMPG SA [dokument PDF, 109.40 Kb Adobe Reader]
 5. Plan ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej od 01-09-2021 do 31-08-2022 [dokument PDF, 42.70 Kb Adobe Reader]
 6. Decyzja URE o sprzedawcy zobowiązanym na rok 2022 [dokument PDF, 156.85 Kb Adobe Reader]
 7. Decyzja Prezesa URE o wyznaczeniu ZMPG SA operatorem systemu dystrybucyjnego na okres od 21 maja 2020 r. do 31 grudnia 2030 r. [dokument PDF, 892.48 Kb Adobe Reader]
 8. Koncesja na usługi dystrybucji energii elektrycznej na okres od 21 maja 2020 r. do 31 grudnia 2030 r. [dokument PDF, 518.88 Kb Adobe Reader]
 9. Koncesja na obrót energią elektryczną na okres od 21 maja 2020 r. do 31 grudnia 2030 r. [dokument PDF, 513.52 Kb Adobe Reader]
 10. Decyzja URE o zatwierdzeniu wymogów dla przyłączania jednostek wytwórczych [dokument PDF, 1.37 Mb Adobe Reader]
 11. Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za rok 2021 [dokument PDF, 124.55 Kb Adobe Reader]
 12. Informacje dotyczące podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV - stan na 30.06.2022 r. [dokument PDF, 137.03 Kb Adobe Reader]
 13. Umowa o Świadczenie Usług Dystrybucji [dokument ZIP, 633.41 Kb bezpłatny 7-Zip]
 14. Lista sprzedawców energii elektrycznej, z którymi ZMPG SA zawarł generalną umowę dystrybucji - stan na 22.09.2022 r. [dokument PDF, 84.88 Kb Adobe Reader]
 15. Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej operatora systemu dystrybucyjnego ZMPG SA [dokument PDF, 50.90 Mb Adobe Reader]
 16. Generalna umowa dystrybucji [dokument ZIP, 645.95 Kb bezpłatny 7-Zip]
 17. Komunikat o sprzedawcy rezerwowym [dokument PDF, 69.85 Kb Adobe Reader]
 18. Wzór umowy kompleksowej sprzedaży energii [dokument DOC, 90.50 Kb ]
 19. Wzór umowy sprzedaży energii [dokument DOC, 78.00 Kb ]
 20. Wzór umowy ze sprzedawcą energii [dokument DOCX, 54.70 Kb ]
 21. Wzór umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej [dokument DOC, 116.50 Kb ]
Usługi telekomunikacyjne

  Zasady świadczenia odpłatnych usług telekomunikacyjnych przez ZMPG S.A.

  Strategia rozwoju cyfryzacji w ZMPG S.A. zmierza do utworzenia jednolitej i spójnej infrastruktury telekomunikacyjnej Portu Gdańsk integrującej systemy komputerowe i sieci dla potrzeb ZMPG S.A. oraz podmiotów działających na terenie portu. Zadania te spełnia stale rozwijana portowa sieć telekomunikacyjna. Jej podstawowym zadaniem jest zapewnienie użytkownikom sieci transmisji wszelkiego rodzaju informacji na odległość.

  Oferujemy usługi w zakresie telefonii stacjonarnej, dostępu do symetrycznego łącza internetowego oraz transmisji danych z zastosowaniem opłat instalacyjnych oraz eksploatacyjnych zgodnie z Cennikiem.

  Awarie usług telefonii stacjonarnej należy zgłaszać telefonicznie pod numerem +48 58 737 62 21
  oraz elektronicznie pod adresem e-mail: serwis.siec@portgdansk.pl.

  Awarie usług dostępu do internetu należy zgłaszać telefonicznie pod numerem +48 58 737 92 22
  oraz elektronicznie pod adresem e-mail: helpdesk@portgdansk.pl

  Zapytania w sprawie usług telekomunikacyjnych można składać mailem na adres: umowyPST@portgdansk.pl  lub listownie na adres Spółki z dopiskiem Zespół Telekomunikacji. 1. Taryfa opłat za usługi telekomunikacyjne ZMPG SA obowiązująca od 01.06.2014 r. [dokument PDF, 96.57 Kb Adobe Reader]
 2. Cennik usług telekomunikacyjnych ZMPG SA obowiązujący od 01.06.2014 r. [dokument PDF, 149.44 Kb Adobe Reader]
 3. Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych ZMPG SA [dokument PDF, 145.58 Kb Adobe Reader]
 4. Formularz zamówienia usług PST [dokument DOC, 43.00 Kb ]
 5. Formularz zamówienia usług PST [dokument PDF, 144.16 Kb Adobe Reader]
 6. Regulamin PST [dokument PDF, 162.20 Kb Adobe Reader]
 7. Usługi telekomunikacyjne ZMPG – cennik dostępu do internetu [dokument PDF, 120.82 Kb Adobe Reader]