sygnet
Energia elektryczna
 1. Komunikat o zatwierdzeniu nowego cennika energii elektrycznej [dokument PDF, 46.71 Kb, Adobe Reader]
 2. Cennik energii elektrycznej obowiązujący od 01.01.2021 r. [dokument PDF, 531.01 Kb, Adobe Reader]
 3. Zbiorcze zestawienie opłat za energię elektryczną na terenie ZMPG SA [dokument PDF, 109.40 Kb, Adobe Reader]
 4. Plan ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej od 01-09-2020 do 31-08-2021 [dokument PDF, 44.10 Kb, Adobe Reader]
 5. Decyzja URE o sprzedawcy zobowiązanym na rok 2021 [dokument PDF, 159.80 Kb, Adobe Reader]
 6. Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej - zmiana obowiązująca od 1 maja 2020 r. [dokument PDF, 1.18 Mb, Adobe Reader]
 7. Decyzja Prezesa URE o wyznaczeniu ZMPG SA operatorem systemu dystrybucyjnego na okres od 21 maja 2020 r. do 31 grudnia 2030 r. [dokument PDF, 892.48 Kb, Adobe Reader]
 8. Koncesja na usługi dystrybucji energii elektrycznej na okres od 21 maja 2020 r. do 31 grudnia 2030 r. [dokument PDF, 518.88 Kb, Adobe Reader]
 9. Koncesja na obrót energią elektryczną na okres od 21 maja 2020 r. do 31 grudnia 2030 r. [dokument PDF, 513.52 Kb, Adobe Reader]
 10. Komunikat o nowym cenniku [dokument PDF, 36.51 Kb, Adobe Reader]
 11. Cennik obowiązujący od 01.01.2020 r. [dokument PDF, 521.52 Kb, Adobe Reader]
 12. Komunikat o nowej taryfie [dokument PDF, 45.91 Kb, Adobe Reader]
 13. Decyzja URE o zatwierdzeniu taryfy [dokument PDF, 219.24 Kb, Adobe Reader]
 14. Taryfa obowiązująca od 01.01.2020 r. [dokument PDF, 2.17 Mb, Adobe Reader]
 15. Decyzja URE o sprzedawcy zobowiązanym na rok 2020 [dokument PDF, 88.52 Kb, Adobe Reader]
 16. Cennik energii elektrycznej obowiązujący od 01.07.2019 r. [dokument PDF, 537.40 Kb, Adobe Reader]
 17. Decyzja URE o zatwierdzeniu taryfy [dokument PDF, 219.24 Kb, Adobe Reader]
 18. Komunikat o zmianie cennika energii elektrycznej [dokument PDF, 65.37 Kb, Adobe Reader]
 19. Zmiana cennika od 01.01.2019 r. [dokument PDF, 358.51 Kb, Adobe Reader]
 20. Cennik energii elektrycznej obowiązujący od 01.01.2019 r. [dokument PDF, 516.00 Kb, Adobe Reader]
 21. Komunikat o złożeniu do URE wniosku o zatwierdzenie wymogów dla przyłączania do sieci [dokument PDF, 49.23 Kb, Adobe Reader]
 22. Decyzja URE o zatwierdzeniu wymogów dla przyłączania jednostek wytwórczych [dokument PDF, 1.37 Mb, Adobe Reader]
 23. Komunikat o wprowadzeniu nowej taryfy [dokument PDF, 46.65 Kb, Adobe Reader]
 24. Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej obowiązująca od 01.01.2018 r. [dokument PDF, 2.34 Mb, Adobe Reader]
 25. Raport OSDn z konsultacji dot. aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej [dokument PDF, 150.31 Kb, Adobe Reader]
 26. Komunikat dot. wprowadzenia zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej [dokument PDF, 40.94 Kb, Adobe Reader]
 27. Komunikat dot. zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej [dokument PDF, 33.41 Kb, Adobe Reader]
 28. Karta aktualizacji IRiESD [dokument PDF, 774.82 Kb, Adobe Reader]
 29. Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za rok 2019 [dokument PDF, 106.52 Kb, Adobe Reader]
 30. Informacje dotyczące podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV - stan na 31.12.2020 r. [dokument PDF, 95.86 Kb, Adobe Reader]
 31. Umowa o Świadczenie Usług Dystrybucji [dokument ZIP, 633.41 Kb, bezpłatny 7-Zip]
 32. Lista sprzedawców energii elektrycznej, z którymi ZMPG SA zawarł generalną umowę dystrybucji [dokument PDF, 168.51 Kb, Adobe Reader]
 33. Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej operatora systemu dystrybucyjnego ZMPG SA [dokument PDF, 50.90 Mb, Adobe Reader]
 34. Generalna umowa dystrybucji [dokument ZIP, 645.95 Kb, bezpłatny 7-Zip]
 35. Komunikat o sprzedawcy rezerwowym [dokument PDF, 69.85 Kb, Adobe Reader]
Usługi teleinformatyczne