sygnet

Zasady dostawy i rozliczeń mediów

Znajdziecie tu Państwo obowiązujące cenniki, taryfy opłat i komunikaty w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej, dostaw wody i odprowadzania ścieków oraz usług telekomunikacyjnych.

Energia elektryczna
 1. Komunikat o przyjęciu do stosowania Karty aktualizacji nr 1/2023 do IRiESD [dokument PDF, 66.02 Kb Adobe Reader]
 2. Raport z konsultacji dotyczących Karty aktualizacji nr 1/2023 do IRiESD [dokument PDF, 357.53 Kb Adobe Reader]
 3. Karta aktualizacji nr 1/2023 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej [dokument ZIP, 721.23 Kb bezpłatny 7-Zip]
 4. Plan remontów infrastruktury elektroenergetycznej na rok 2022 z perspektywą na lata 2023-2025 [dokument PDF, 183.23 Kb Adobe Reader]
 5. Taryfa dla energii elektrycznej obowiązująca od 01.11.2023 r. [dokument PDF, 2.63 Mb Adobe Reader]
 6. Plan ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej od 01-09-2021 do 31-08-2022 [dokument PDF, 42.70 Kb Adobe Reader]
 7. Decyzja URE o sprzedawcy zobowiązanym na rok 2023 [dokument PDF, 161.88 Kb Adobe Reader]
 8. Decyzja Prezesa URE o wyznaczeniu ZMPG SA operatorem systemu dystrybucyjnego na okres od 21 maja 2020 r. do 31 grudnia 2030 r. [dokument PDF, 892.48 Kb Adobe Reader]
 9. Koncesja na usługi dystrybucji energii elektrycznej na okres od 21 maja 2020 r. do 31 grudnia 2030 r. [dokument PDF, 518.88 Kb Adobe Reader]
 10. Koncesja na obrót energią elektryczną na okres od 21 maja 2020 r. do 31 grudnia 2030 r. [dokument PDF, 513.52 Kb Adobe Reader]
 11. Decyzja URE o zatwierdzeniu wymogów dla przyłączania jednostek wytwórczych [dokument PDF, 1.37 Mb Adobe Reader]
 12. Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za rok 2022 [dokument PDF, 102.54 Kb Adobe Reader]
 13. Informacje dotyczące podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł III kwartal 2023 [dokument PDF, 111.68 Kb Adobe Reader]
 14. Umowa o Świadczenie Usług Dystrybucji [dokument ZIP, 633.41 Kb bezpłatny 7-Zip]
 15. Lista sprzedawców energii elektrycznej, z którymi ZMPG SA zawarł generalną umowę dystrybucji - stan na 23.02.2022 r. [dokument PDF, 105.21 Kb Adobe Reader]
 16. Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej operatora systemu dystrybucyjnego ZMPG SA [dokument PDF, 50.90 Mb Adobe Reader]
 17. Generalna umowa dystrybucji [dokument ZIP, 1.08 Mb bezpłatny 7-Zip]
 18. Komunikat o sprzedawcy rezerwowym [dokument PDF, 69.85 Kb Adobe Reader]
 19. Wzór umowy kompleksowej sprzedaży energii [dokument DOC, 90.50 Kb ]
 20. Wzór umowy sprzedaży energii [dokument DOC, 78.00 Kb ]
 21. Wzór umowy ze sprzedawcą energii [dokument DOCX, 54.70 Kb ]
 22. Wzór umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej [dokument DOC, 116.50 Kb ]
 23. Komunikat dotyczący stosowania w 2023 r. w rozliczeniach za energię elektryczną ceny maksymalnej dla odbiorców uprawnionych oraz wzór oświadczenia [dokument ZIP, 434.03 Kb bezpłatny 7-Zip]
 24. KOMUNIKAT - PPE - standard GS1 [dokument PDF, 44.03 Kb Adobe Reader]
 25. Wykaz PPE - GS1 [dokument PDF, 427.03 Kb Adobe Reader]
Usługi telekomunikacyjne

  Zasady świadczenia odpłatnych usług telekomunikacyjnych przez ZMPG S.A.

  Strategia rozwoju cyfryzacji w ZMPG S.A. zmierza do utworzenia jednolitej i spójnej infrastruktury telekomunikacyjnej Portu Gdańsk. Zadania te spełnia stale rozwijana portowa sieć telekomunikacyjna. Jej podstawowym zadaniem jest zapewnienie użytkownikom sieci transmisji wszelkiego rodzaju informacji na odległość.

  Oferujemy usługi w zakresie telefonii stacjonarnej, dostępu do symetrycznego łącza internetowego oraz transmisji danych z zastosowaniem opłat instalacyjnych oraz eksploatacyjnych zgodnie z Cennikiem.

  Awarie usług telefonii stacjonarnej należy zgłaszać telefonicznie pod numerem +48 58 737 62 21
  oraz elektronicznie pod adresem e-mail: serwis.siec@portgdansk.pl.

  Awarie usług dostępu do internetu należy zgłaszać telefonicznie pod numerem +48 58 737 92 22
  oraz elektronicznie pod adresem e-mail: helpdesk@portgdansk.pl

  Zapytania w sprawie usług telekomunikacyjnych można składać mailem na adres: umowyPST@portgdansk.pl  lub listownie na adres Spółki z dopiskiem Zespół Telekomunikacji. 1. Regulamin Telekomunikacyjny ZMPG S.A. [dokument PDF, 591.95 Kb Adobe Reader]
 2. Cennik Usług Telekomunikacyjnych [dokument PDF, 1.42 Mb Adobe Reader]