sygnet

Zasady dostawy i rozliczeń mediów

Znajdziecie tu Państwo obowiązujące cenniki, taryfy opłat i komunikaty w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej, dostaw wody i odprowadzania ścieków oraz usług telekomunikacyjnych.

Energia elektryczna
 1. Lista sprzedawców energii elektrycznej, z którymi ZMPG SA zawarł generalną umowę dystrybucji - stan na 14.05.2024 r. (opublikowane 22.05.2024) [dokument PDF, 171.17 Kb Adobe Reader]
 2. Komunikat o nowym cenniku energii elektrycznej obowiązującym od 01.05.2024 r. (opubikowano 26.04.2024) [dokument PDF, 441.94 Kb Adobe Reader]
 3. Cennik energii elektrycznej obowiązujący od 01.05.2024 r. (opublikowano 26.04.2024) [dokument PDF, 381.62 Kb Adobe Reader]
 4. Plan remontów infrastruktury elektroenergetycznej ZMPG S.A. na rok 2024 (opublikowane 18.03.2024) [dokument PDF, 50.78 Kb Adobe Reader]
 5. Taryfa dla energii elektrycznej obowiązująca od 01.11.2023 r. (opublikowane 09.11.2023) [dokument PDF, 2.63 Mb Adobe Reader]
 6. Plan ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej od 01-09-2021 do 31-08-2022 [dokument PDF, 42.70 Kb Adobe Reader]
 7. Decyzja URE o sprzedawcy zobowiązanym na rok 2023 (opublikowane 04.11.2022) [dokument PDF, 161.88 Kb Adobe Reader]
 8. Decyzja Prezesa URE o wyznaczeniu ZMPG SA operatorem systemu dystrybucyjnego na okres od 21 maja 2020 r. do 31 grudnia 2030 r. [dokument PDF, 892.48 Kb Adobe Reader]
 9. Koncesja na usługi dystrybucji energii elektrycznej na okres od 21 maja 2020 r. do 31 grudnia 2030 r. [dokument PDF, 518.88 Kb Adobe Reader]
 10. Koncesja na obrót energią elektryczną na okres od 21 maja 2020 r. do 31 grudnia 2030 r. [dokument PDF, 513.52 Kb Adobe Reader]
 11. Decyzja URE o zatwierdzeniu wymogów dla przyłączania jednostek wytwórczych [dokument PDF, 1.37 Mb Adobe Reader]
 12. Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za rok 2023 (opublikowane 06.03.2024) [dokument PDF, 52.62 Kb Adobe Reader]
 13. Informacje dotyczące podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł I kwartal 2024 (opublikowane 10.04.2024) [dokument PDF, 140.44 Kb Adobe Reader]
 14. Umowa o Świadczenie Usług Dystrybucji [dokument ZIP, 633.41 Kb bezpłatny 7-Zip]
 15. Lista sprzedawców energii elektrycznej, z którymi ZMPG SA zawarł generalną umowę dystrybucji - stan na 14.05.2024 r. (opublikowane 22.05.2024) [dokument PDF, 171.17 Kb Adobe Reader]
 16. Generalna umowa dystrybucji (opublikowane 16.11.2023) [dokument ZIP, 1.08 Mb bezpłatny 7-Zip]
 17. Komunikat o sprzedawcy rezerwowym [dokument PDF, 69.85 Kb Adobe Reader]
 18. Wzór umowy kompleksowej sprzedaży energii (opublikowane 01.03.2022) [dokument DOC, 90.50 Kb ]
 19. Wzór umowy sprzedaży energii (opublikowane 01.03.2022) [dokument DOC, 78.00 Kb ]
 20. Wzór umowy ze sprzedawcą energii (opublikowane 01.03.2022) [dokument DOCX, 54.70 Kb ]
 21. Wzór umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej (opublikowane 06.07.2022) [dokument DOC, 116.50 Kb ]
 22. Komunikat dotyczący stosowania w 2023 r. w rozliczeniach za energię elektryczną ceny maksymalnej dla odbiorców uprawnionych oraz wzór oświadczenia (opublikowane 26.05.2023) [dokument ZIP, 434.03 Kb bezpłatny 7-Zip]
 23. KOMUNIKAT - PPE - standard GS1 [dokument PDF, 44.03 Kb Adobe Reader]
 24. Wykaz PPE - GS1 [dokument PDF, 427.03 Kb Adobe Reader]
 25. Raport z konsultacji projektu nowej IRiESD ZMPG S.A. (opublikowane 19.03.2024) [dokument PDF, 305.72 Kb Adobe Reader]
 26. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ZMPG S.A. (opublikowane 19.03.2024) [dokument PDF, 2.49 Mb Adobe Reader]
 27. Rejestr magazynów energii elektrycznej [dokument XLSX, 12.36 Kb ]
 28. Wniosek o wpis do rejestru magazynów energii elektrycznej dla osoby fizycznej [dokument DOCX, 526.04 Kb ]
 29. Wniosek o wpis do rejestru magazynów energii elektrycznej dla osoby prawnej [dokument DOCX, 525.99 Kb ]
 30. Informacja o strukturze paliw zużytych do produkcji energii elektrycznej w 2023 r. (opublikowane 29.04.2024) [dokument PDF, 278.36 Kb Adobe Reader]
Usługi telekomunikacyjne

  Zasady świadczenia odpłatnych usług telekomunikacyjnych przez ZMPG S.A.

  Strategia rozwoju cyfryzacji w ZMPG S.A. zmierza do utworzenia jednolitej i spójnej infrastruktury telekomunikacyjnej Portu Gdańsk. Zadania te spełnia stale rozwijana portowa sieć telekomunikacyjna. Jej podstawowym zadaniem jest zapewnienie użytkownikom sieci transmisji wszelkiego rodzaju informacji na odległość.

  Oferujemy usługi w zakresie telefonii stacjonarnej, dostępu do symetrycznego łącza internetowego oraz transmisji danych z zastosowaniem opłat instalacyjnych oraz eksploatacyjnych zgodnie z Cennikiem.

  Awarie usług telefonii stacjonarnej należy zgłaszać telefonicznie pod numerem +48 58 737 62 21
  oraz elektronicznie pod adresem e-mail: serwis.siec@portgdansk.pl.

  Awarie usług dostępu do internetu należy zgłaszać telefonicznie pod numerem +48 58 737 92 22
  oraz elektronicznie pod adresem e-mail: helpdesk@portgdansk.pl

  Zapytania w sprawie usług telekomunikacyjnych można składać mailem na adres: umowyPST@portgdansk.pl  lub listownie na adres Spółki z dopiskiem Zespół Telekomunikacji. 1. Regulamin Telekomunikacyjny ZMPG S.A. [dokument PDF, 591.95 Kb Adobe Reader]
 2. Cennik Usług Telekomunikacyjnych [dokument PDF, 1.42 Mb Adobe Reader]