sygnet

Zasady dostawy i rozliczeń mediów

Znajdziecie tu Państwo obowiązujące cenniki, taryfy opłat i komunikaty w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej, dostaw wody i odprowadzania ścieków oraz usług telekomunikacyjnych.

Energia elektryczna
 1. Plan remontów infrastruktury elektroenergetycznej na rok 2022 z perspektywą na lata 2023-2025 [dokument PDF, 183.23 Kb Adobe Reader]
 2. Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie usług dystrybucji energii elektrycznej obowiązująca od 01.11.2022 r. [dokument PDF, 2.66 Mb Adobe Reader]
 3. Cennik energii elektrycznej obowiązujący od 01.01.2021 r. [dokument PDF, 531.01 Kb Adobe Reader]
 4. Zbiorcze zestawienie opłat za energię elektryczną na terenie ZMPG SA [dokument PDF, 109.40 Kb Adobe Reader]
 5. Plan ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej od 01-09-2021 do 31-08-2022 [dokument PDF, 42.70 Kb Adobe Reader]
 6. Decyzja URE o sprzedawcy zobowiązanym na rok 2023 [dokument PDF, 161.88 Kb Adobe Reader]
 7. Decyzja Prezesa URE o wyznaczeniu ZMPG SA operatorem systemu dystrybucyjnego na okres od 21 maja 2020 r. do 31 grudnia 2030 r. [dokument PDF, 892.48 Kb Adobe Reader]
 8. Koncesja na usługi dystrybucji energii elektrycznej na okres od 21 maja 2020 r. do 31 grudnia 2030 r. [dokument PDF, 518.88 Kb Adobe Reader]
 9. Koncesja na obrót energią elektryczną na okres od 21 maja 2020 r. do 31 grudnia 2030 r. [dokument PDF, 513.52 Kb Adobe Reader]
 10. Decyzja URE o zatwierdzeniu wymogów dla przyłączania jednostek wytwórczych [dokument PDF, 1.37 Mb Adobe Reader]
 11. Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za rok 2021 [dokument PDF, 124.55 Kb Adobe Reader]
 12. Informacje dotyczące podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV - stan na 31.12.2022 r. [dokument PDF, 137.46 Kb Adobe Reader]
 13. Umowa o Świadczenie Usług Dystrybucji [dokument ZIP, 633.41 Kb bezpłatny 7-Zip]
 14. Lista sprzedawców energii elektrycznej, z którymi ZMPG SA zawarł generalną umowę dystrybucji - stan na 22.09.2022 r. [dokument PDF, 84.88 Kb Adobe Reader]
 15. Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej operatora systemu dystrybucyjnego ZMPG SA [dokument PDF, 50.90 Mb Adobe Reader]
 16. Generalna umowa dystrybucji [dokument ZIP, 645.95 Kb bezpłatny 7-Zip]
 17. Komunikat o sprzedawcy rezerwowym [dokument PDF, 69.85 Kb Adobe Reader]
 18. Wzór umowy kompleksowej sprzedaży energii [dokument DOC, 90.50 Kb ]
 19. Wzór umowy sprzedaży energii [dokument DOC, 78.00 Kb ]
 20. Wzór umowy ze sprzedawcą energii [dokument DOCX, 54.70 Kb ]
 21. Wzór umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej [dokument DOC, 116.50 Kb ]
Usługi telekomunikacyjne

  Zasady świadczenia odpłatnych usług telekomunikacyjnych przez ZMPG S.A.

  Strategia rozwoju cyfryzacji w ZMPG S.A. zmierza do utworzenia jednolitej i spójnej infrastruktury telekomunikacyjnej Portu Gdańsk. Zadania te spełnia stale rozwijana portowa sieć telekomunikacyjna. Jej podstawowym zadaniem jest zapewnienie użytkownikom sieci transmisji wszelkiego rodzaju informacji na odległość.

  Oferujemy usługi w zakresie telefonii stacjonarnej, dostępu do symetrycznego łącza internetowego oraz transmisji danych z zastosowaniem opłat instalacyjnych oraz eksploatacyjnych zgodnie z Cennikiem.

  Awarie usług telefonii stacjonarnej należy zgłaszać telefonicznie pod numerem +48 58 737 62 21
  oraz elektronicznie pod adresem e-mail: serwis.siec@portgdansk.pl.

  Awarie usług dostępu do internetu należy zgłaszać telefonicznie pod numerem +48 58 737 92 22
  oraz elektronicznie pod adresem e-mail: helpdesk@portgdansk.pl

  Zapytania w sprawie usług telekomunikacyjnych można składać mailem na adres: umowyPST@portgdansk.pl  lub listownie na adres Spółki z dopiskiem Zespół Telekomunikacji. 1. Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych ZMPG SA [dokument PDF, 145.58 Kb Adobe Reader]
 2. Regulamin PST [dokument PDF, 162.20 Kb Adobe Reader]
 3. Cennik Usług Telekomunikacyjnych [dokument PDF, 1.42 Mb Adobe Reader]