sygnet

Wstępny plan lokalizacji punktów bunkrowania LNG oraz zasilania jednostek pływających w energię elektryczną

Plan przedstawia lokalizację punktu bunkrowania jednostek pływających skroplonym gazem ziemnym LNG (ang. Liquefied natrual gas)  przy pomocy rozwiązań mobilnych metodą „truck to ship” tj. autocysterna-statek w  Porcie Gdańsk.

Usługa realizowana jest na terenie  nabrzeża Obrońców Westerplatte – przedmiotowa lokalizacja bunkrowania jednostek,  zgodnie z  zapisami art. 33 pkt. 4 Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110, z późn. zm.) skonsultowana została z lokalnym operatorem systemu dystrybucyjnego jakim jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. (PSG).

Na przedmiotowym planie uwzględnione zostały również lokalizacje punktów zasilania jednostek pływających energią elektryczną o mocy na poziomie 40 kW na napięciu 0,4V/50Hz z lądu.  Lokalizacje punktów zostały skonsultowane z lokalnym operatorem systemu dystrybuującego.

Plan lokalizacji punktów bunkrowania LNG oraz zasilania jednostek pływających w energię elektryczną

 

Usługą bunkrowania statków ciekłym gazem naturalnym (LNG) na terenie Portu Gdańsk zajmują się:

Barter SA
ul. Legionowa 28, 15-281 Białystok
Fax: (+48) 85 748 52 99
Cryogas M&T Poland SA
ul. Powązkowska 15,
Fax: (+48) 22 439 01 09
DUON Dystrybucja SA
ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k. Poznania, 62-081 Przeźmierowo
Fax: (+48) 61 664 18 51
Gaspol SA
al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa
LOTOS Marine
ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
Fax: (+48) 58 308 89 04