sygnet

Jesteśmy portem uniwersalnym, możemy obsługiwać wszystkie rodzaje towarów. Są to m.in. kontenery, automotive, paliwa płynne, masowe suche oraz produkty chemiczne.
Dodatkowo jesteśmy portem bez ograniczeń. Wpływ na to mają: tor głębokowodny, którego głębokość wynosi 17 metrów, dzięki czemu w Porcie Zewnętrznym możemy przyjmować największe jednostki o zanurzeniu do 15 metrów; brak pływów, czyli stała głębokość wody; brak zalodzenia, umożliwiający pracę przez cały rok.

1
set-02

Doskonała

lokalizacja

Port Gdańsk to jedyny bałtycki port, który obsługuje bezpośrednie połączenia kontenerowe z Chinami. Jesteśmy dla Azji morską bramą do rynków Europy Środkowo-Wschodniej, najdynamiczniej rozwijającego się regionu Unii Europejskiej.

W Porcie Gdańsk, rozpoczyna się i kończy wiele międzynarodowych korytarzy transportowych. Teren portu dzieli się na dwa obszary. Pierwszy z nich to port wewnętrzny, usytuowany wzdłuż Martwej Wisły oraz kanału portowego. Drugi to port zewnętrzny, zlokalizowany bezpośrednio na wodach Zatoki Gdańskiej.

Na terenie portu wewnętrznego znajdują się: terminal kontenerowy, terminal promowo-pasażerski i RO-RO, nabrzeża do przeładunku samochodów osobowych, owoców cytrusowych, siarki, nawozów. Port wewnętrzny przystosowany jest do przeładunku drobnicy konwencjonalnej i towarów masowych (wyrobów hutniczych, sztuk ciężkich, ponadgabarytowych, zbóż, nawozów sztucznych, rudy czy węgla).

Port zewnętrzny tworzą 4 pirsy: paliwowy, węglowy, LPG i rudowy oraz terminal kontenerowy DCT (Deepwater Container Terminal), znajdujące się bezpośrednio na wodach Zatoki Gdańskiej. To tutaj, przeładowujemy surowce energetyczne takie jak paliwa płynne, węgiel oraz gaz płynny. Dynamiczny rozwój tej części portu (m.in. budowa terminala masowego, lokalizacja Terminala Naftowego PERN, rozbudowa terminala DCT) sprawia, że stale poszukujemy nowych kierunków przestrzennego rozwoju portu. W planach na najbliższe lata jest budowa Portu Centralnego. To projekt zalądowienia akwenu o powierzchni ok. 410 ha.

Parametry portu

Poniżej prezentujemy dane dotyczące Portu Gdańsk, w których znajdują się m.in.: współrzędne geograficzne, całkowita długość infrastruktury portowej, powierzchnia magazynowa czy maksymalne zanurzenia w każdej z dwóch części portu.

lokalizacja

Grupy ładunkowe

W Porcie Gdańsk obsługiwanych jest siedem różnych grup ładunkowych. Są to: drobnica, węgiel, paliwa płynne, pozostałe ładunki masowe oraz zboża, drewno i ruda. Do drobnicy zaliczane są ładunki skonteneryzowane oraz ro-ro, a także ruch pasażerski promowy i wycieczkowy. Poniżej prezentujemy dokładną specyfikację każdej z grup.

slider

Drobnica konwencjonalna  

Drobnica przeładowywana jest w Porcie Wewnętrznym, przy nabrzeżach: Oliwskim, Wiślanym, Szczecińskim, Przemysłowym, Obrońców Westerplatte oraz na nabrzeżach Wolnego Obszaru Celnego, gdzie znajduje się również nowoczesna baza przeładunku owoców cytrusowych oraz chłodnia dla produktów spożywczych. Na uniwersalnych nabrzeżach obsługiwane są towary umieszczone na paletach, w workach i big bagach, jak również sztuki ciężkie, ponadgabarytowe, wyroby hutnicze i ładunki niebezpieczne.

Umożliwiamy także weterynaryjną kontrolę graniczną produktów pochodzenia zwierzęcego, według standardów Unii Europejskiej. Ośrodek Inspekcyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii zlokalizowany jest w Porcie Zewnętrznym przy terminalu kontenerowym Baltic Hub i w Porcie Wewnętrznym w pobliżu Nabrzeża Wiślanego oraz na Wolnym Obszarze Celnym.

Drobnica (Kontenery)  

Obsługę kontenerów prowadzimy na Nabrzeżu Szczecińskim Portu Wewnętrznego oraz na terminalu kontenerowym Baltic Hub w Porcie Zewnętrznym.

Terminal Baltic Hub obsługuje zarówno linie feederowe (dowozowe) i oceaniczne, jest przystosowany do obsługi największych jednostek kontenerowych wpływających na Morze Bałtyckie – statków typu Postpanamax.

Nabrzeże Szczecińskie i Baltic Hub oferują zintegrowane usługi terminalowe i depot-holderskie: wszelkie przeładunki i manipulacje kontenerów, ich formowanie i rozformowywanie, naprawy i mycie, stanowiska dla kontenerów chłodniczych.

1286b

Drobnica (RO-RO)  

Jednostki ro-ro, wyposażone w odpowiednie rampy przeładunkowe, obsługiwane są na terenie Wolnego Obszaru Celnego oraz na Terminalu Promowym Westerplatte.

Wolny Obszar Celny znajduje się blisko wejścia do portu wewnętrznego. Na terenie WOC przeładowywane są samochody od producentów z krajów Dalekiego Wschodu oraz Europy. Importowane towary mogą być składowane na WOC bez gwarancji celnych, kontyngentów, cła oraz podatku, przez nieograniczony okres. Możliwe jest też wyprowadzanie i odprawa celna ładunku partiami. Ewidencja towarów wprowadzanych i wyprowadzanych z Wolnego Obszaru Celnego odbywa się przy zastosowaniu systemu informatycznego.

Znajdujący się na wschodniej stronie Kanału Portowego Terminal Promowy Westerplatte (TPW) posiada stanowiska wyposażone w rampy ro-ro: stałą i pływającą oraz place składowe i manewrowe.

img-1-499x330

Węgiel  

Węgiel jest przeładowywany w Porcie Zewnętrznym na Terminalu Ładunków Masowych Suchych oraz w Porcie Wewnętrznym na nabrzeżach Basenu Górniczego: Węglowym i Rudowym oraz na Nabrzeżu Dworzec Drzewny i na Nabrzeżu Wiślanym.

Terminal Ładunków Masowych Suchych składa się z terminalu eksportowego zlokalizowanego na Pirsie Węglowym oraz terminalu importowego na Pirsie Rudowym, połączonych systemem przenośników taśmowych. Całkowicie zmechanizowany terminal eksportowy pozwala na przeładunek węgla w relacji bezpośredniej z wagonów na statek lub w relacji pośredniej z wykorzystaniem placów składowych. Terminal importowy obsługuje statki typu Capesize (nośność powyżej 150 000 DWT) i zapewnia wysoką wydajność przeładunkową.

1490b

Paliwa Płynne  

W porcie zewnętrznym znajdują się dwa nowoczesne terminale, w których odbywa się przeładunek paliw płynnych oraz gazu płynnego. Ponadto oleje opałowy i bazowy są przeładowywane na Nabrzeżu Obrońców Poczty Polskiej w porcie wewnętrznym.

W pełni zautomatyzowana Baza Przeładunku Paliw Płynnych, oferująca obsługę największych statków, które mogą wpłynąć na Bałtyk. Dysponuje ona pięcioma stanowiskami roboczymi, które przystosowane są do przeładunku ropy i produktów ropopochodnych oraz olejów opałowych i napędowych. Znajdują się one w zamkniętych basenach wyposażonych w zapory przeciwrozlewowe i instalację przeciwpożarową. Operacje przeładunkowe realizowane są w systemie zamkniętym, bezpiecznym dla środowiska. Przesyłanie paliw w obu relacjach, w tym do rafinerii i zakładów w kraju oraz na obszary wschodnich landów Niemiec, odbywa się poprzez sieć rurociągów i baz manipulacyjnych PERN oraz rafinerii Grupy LOTOS SA. Potencjał przeładunkowy terminali zapewnia bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Terminal Przeładunku Gazu Płynnego (LPG) jest przeznaczony do przyjmowania, przechowywania, częściowego mieszania i rozsyłania przy pomocy cystern kolejowych i samochodowych skroplonego gazu propan-butan. Jest wyposażony m.in. w zakopcowane zbiorniki, pompy wspomagające wyładunek, system podgrzewania i transportu gazu do zbiorników magazynowych, pompy transportujące gaz ze zbiorników do stanowisk załadowczych oraz system mieszania gazu.

statystyki

Pozostałe ładunki masowe  

Oferujemy szeroki wachlarz możliwości obsługi ładunków wymagających specjalistycznych technologii przeładunku i składowania.

Posiadamy bazę przeładunku fosforytów zlokalizowaną na Nabrzeżu Chemików, która wraz z sąsiednim Nabrzeżem Przemysłowym stanowi miejsce obsługi takich ładunków jak: nawozy, płynne produkty chemiczne, minerały i melasa. Baza posiada suwnice bramowe oraz bezpośrednie połączenia rurociągami i taśmociągami.

Na Nabrzeżu Obrońców Poczty Polskiej znajduje się terminal przystosowany do obsługi siarki. Poza tym realizowane są przeładunki innych towarów masowych tj. m.in. nawozy wykorzystywane w gospodarstwach rolnych, kruszywa zróżnicowanej frakcji z przeznaczeniem do budowy autostrad.

Przy nabrzeżach: ZbożowymOliwskim, funkcjonują elewatory zbożowe, gdzie przeładowywane są m.in. śruta, żyto, soja, kukurydza, owies, rzepak, bobik, pszenica oraz jęczmień.

Na Nabrzeżu Bytomskim, na którym znajduje się przetwórnia słodu, dokonywany jest przeładunek jęczmienia i słodu. Zlokalizowany jest tam również Gdański Terminal Masowy GBT, oferujący swoim klientom pełen zakres usług przeładunkowych zboża, śrut oleistych oraz innych suchych towarów masowych.

Nabrzeża Basenu Górniczego (Rudowe, Węglowe, Administracyjne) charakteryzują się szczególną uniwersalnością. Oprócz węgla i drobnicy przeładowuje się na nich m.in. kruszywa, rudę żelaza, nawozy i złom.

DJI_0173

Ruch pasażerski  

Port Gdańsk to nie tylko terminale przeładunkowe, ale również obsługa promów i statków pasażerskich. Z pasażersko-towarowego terminalu promowego, zlokalizowanego na Nabrzeżu Obrońców Westerplatte, realizowane są regularne połączenia pasażersko-samochodowe do Szwecji.

Dwa promy Polferries kursują na linii Gdańsk – Nynäshamn (60 km od Sztokholmu). To M/F Wawel i M/F Nowa Star. Należą one do Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, operatora promowego, występującego pod marką POLFERRIES.

Terminal Promowy Westerplatte (TPW) zlokalizowany jest na historycznym półwyspie w odległości 15 minut od centrum Gdańska. Połączony jest z krajową i międzynarodową siecią dróg. Posiada stanowiska statkowe wyposażone w rampę ro-ro, dworzec pasażerski wraz z zapleczem administracyjno-biurowym oraz stanowiskami odpraw celno-paszportowych, galerię komunikacyjną dla pasażerów pieszych oraz stanowiska do obsługi celnej i granicznej dla pojazdów samochodowych.

Statki wycieczkowe cumują zarówno przy Nabrzeżu Obrońców Westerplatte (jednostki do 240 m długości), Nabrzeżu Oliwskim (jednostki do 225 m długości), jak i WOC II (jednostki do 130 m). Ruch pasażerski (cruisowy) odbywa się w sezonie wiosenno-letnim, zazwyczaj w okresie od kwietnia do końca września.

facts

Facts & Figures

Od 2011 r. sukcesywnie zwiększamy ilość ton przeładowywanych towarów. W 2019 r. Port Gdańsk osiągnął rekordowy wynik przeładunków – ponad 52 mln ton. Poniżej prezentujemy dokładne dane statystyczne dotyczące poszczególnych lat.

czytaj więcej
czytaj więcej