sygnet

Port Gdańsk jest otwarty na potencjalnych inwestorów, którzy chcieliby na terenach portowych prowadzić własną działalność gospodarczą. Warunkiem, który musi spełnić każdy dzierżawca terenu, jest realizowanie działalności, która będzie miała wpływ na wzrost przeładunków w porcie. Inwestorem może być firma lub dowolna grupa składająca się np. z instytucji kapitałowych, wykonawców, operatorów, gestorów ładunków.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. zawiera umowy z inwestorami na dzierżawienie terenów, które regulują również zasady korzystania z infrastruktury portowej. Są to zazwyczaj umowy wieloletnie w zależności od charakteru i wielkości inwestycji.

Na większość z dostępnych działek jesteśmy w stanie podłączyć usługi teleinformatyczne oraz telekomunikacyjne, oraz doprowadzić niezbędne media.

Zachęcamy do lokalizowania swoich projektów właśnie u nas. Liczymy na inwestorów, którzy dzierżawiąc wybrane tereny z dostępem do nabrzeży lub brzegu, będą gotowi zrealizować określoną inwestycję, a następnie podejmą eksploatację w charakterze operatora. Zapraszamy także do lokalizacji produkcji na terenie portu.

Przyszłym inwestorom gwarantujemy:

  • pomoc i współpracę w uzyskaniu wszystkich niezbędnych zezwoleń,
  • odpowiednią wielkość stawki dzierżawnej w okresie budowy oraz w fazie rozruchu,
  • udostępnienie infrastruktury portowej,
  • włączenie nowych inwestycji w układy komunikacyjne obszaru portowego,
  • doprowadzenie oraz dostawę mediów do terenów inwestycyjnych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych inwestycjami w Porcie Gdańsk do kontaktu.

Zobacz także:
Tereny inwestycyjne