sygnet

Wolny Obszar Celny – to terminal zlokalizowany wokół Basenu Władysława IV. Znajduje się przy wejściu do portu wewnętrznego. WOC to także strefa traktowana jak zagranica. Prowadzona jest tu przede wszystkim działalność przeładunkowa drobnicy: owoców, automotive i towarów mrożonych. Na terenie WOC działają: spedytorzy, liczne agencje celne, firmy kontrolne oraz wielu importerów. Dogodna lokalizacja transportowa stwarza szczególnie korzystne warunki dla prowadzenia wymiany handlowej.

WOC to oferta dla przedsiębiorców, którzy importują towary i prowadzą centra składowe lub świadczą usługi w zakresie logistyki.

Podstawowe korzyści dla kontrahentów:

  • możliwość bezterminowego składowania towarów pochodzących z terenów Unii Europejskiej i spoza jej granic, bez kontyngentów ilościowych (wyznaczona ilość towarów wolna od opłat celnych) i jakościowych, bez cła i podatku, dla wszystkich produktów dopuszczonych do obrotu handlowego,
  • możliwość wyprowadzania i odprawy celnej towarów w partiach,
  • możliwość prowadzenia szerokiej działalności produkcyjnej, montażowej i uszlachetniającej dla towarów spoza Unii Europejskiej na terenie Wolnego Obszaru Celnego, bez konieczności opłacania należności celno-podatkowych na wprowadzone środki produkcji, po zatwierdzeniu przez Urząd Celny stosownej procedury celnej,
  • granica zewnętrzna Wolnego Obszaru Celnego, tzw. płot celny, jest stale dozorowana w systemie 24/7 przez wyspecjalizowaną służbę ochronną,
  • strefa wolnocłowa pracuje w systemie całodobowym,
  • ewidencja celna towarów wprowadzanych i wyprowadzanych z Wolnego Obszaru Celnego odbywa się przy zastosowaniu programu informatycznego.

Basen Władysława IV (WOC)

Wolny Obszar Celny
ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk
Fax: (+48) 58 737 97 22
Oddział Celny "Basen im. Władysława IV"
ul. Przemysłowa 20, 80-542 Gdańsk
Fax: (+48) 58 771 56 54
Delegatura UCS w Gdańsku
ul. Opłotki 1, 80-730 Gdańsk
Fax: (+48) 58 785 46 09