sygnet

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna powstał w 1998 roku jako spółka prawa handlowego i działa na podstawie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz Kodeksu spółek handlowych. Zastąpił on Zarząd Portu Gdańsk SA i kontynuuje tradycje poprzedników oraz jest jedynym podmiotem zarządzającym portem. Udziałowcami spółki są: Skarb Państwa, Gmina Gdańsk oraz uprawnieni pracownicy.

Działalność Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA obejmuje:

  • zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową
  • prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu
  • budowa, rozbudowa, utrzymanie i modernizacja infrastruktury portowej
  • pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portu
  • świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej, w szczególności zapewnienie:
  • ochrony przeciwpożarowej od strony wody zarządzanych obiektów i terenów
  • ochrony przeciwpożarowej od strony wody statków i innych obiektów pływających znajdujących się na wodach portu, redy lub kotwicowiska portu
  • zapewnienie dostępu do portowych urządzeń odbiorczych odpadów ze statków w celu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwiania

Poniżej prezentujemy skład Zarządu oraz strukturę organizacyjną ZMPG SA:

2 (1)

Sławomir Michalewski

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Dyrektor ds. Finansowych

3 (1)

Łukasz Greinke

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

1 (1)

Kamil Tarczewski

Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury
Dyrektor ds. Infrastruktury

struktura_zarzadu

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA jest członkiem wielu organizacji krajowych i międzynarodowych. Współpracujemy m.in. z: ESPO European Sea Ports Organisation – której głównym celem jest wpływanie na politykę morską Unii Europejskiej; Cruise Baltic – popularyzującą region Morza Bałtyckiego wśród turystów, armatorów i operatorów wycieczek; Krajową Izbą Gospodarki Morskiej – integruje środowiska działające w obszarze gospodarki morskiej i reprezentuje je instytucjom oraz administracji państwowej i samorządowej.

Dokumenty do pobrania


Oceń naszą stronę
Oceń naszą stronę
Czy korzystali Państwo z poprzedniej wersji serwisu?
Jak oceniają Państwo obecny serwis?
Co wpłynęło w największym stopniu na Państwa ocenę?