sygnet

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna powstał w 1998 roku jako spółka prawa handlowego i działa na podstawie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz Kodeksu spółek handlowych. Zastąpił on Zarząd Portu Gdańsk SA i kontynuuje tradycje poprzedników oraz jest jedynym podmiotem zarządzającym portem. Udziałowcami spółki są: Skarb Państwa, Gmina Gdańsk oraz uprawnieni pracownicy.

Działalność Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA obejmuje:

 • zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową,
 • prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu,
 • budowę, rozbudowę, utrzymanie i modernizację infrastruktury portowej,
 • pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portu,
 • świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej, w szczególności zapewnienie ochrony przeciwpożarowej od strony wody zarządzanych obiektów, terenów, statków i innych obiektów pływających znajdujących się na wodach portu, redy lub kotwicowiska portu, oraz zapewnienie dostępu do portowych urządzeń odbiorczych odpadów ze statków w celu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwiania.

 

Poniżej prezentujemy skład Rady Nadzorczej i Zarządu oraz strukturę organizacyjną ZMPG SA:

SKŁAD RADY NADZORCZEJ:

 • Agnieszka Trzaskalska – Przewodnicząca
 • Grzegorz Janawa – Wiceprzewodniczący
 • Anetta Mielcarska-Puzio – Sekretarz
 • Tomasz Tomala
 • Piotr Koenig
 • Dorota Pyć
 • Paweł Figarski
 • Adam Lubiak

 

SKŁAD ZARZĄDU:

Łukasz Malinowski

Prezes Zarządu

Wojciech Makieła

Wiceprezes Zarządu ds. Bezpieczeństwa

Kamil Tarczewski

Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA jest członkiem wielu organizacji krajowych i międzynarodowych. Współpracujemy m.in. z: ESPO European Sea Ports Organisation – której głównym celem jest wpływanie na politykę morską Unii Europejskiej; Cruise Baltic – popularyzującą region Morza Bałtyckiego wśród turystów, armatorów i operatorów wycieczek; Krajową Izbą Gospodarki Morskiej – integruje środowiska działające w obszarze gospodarki morskiej i reprezentuje je instytucjom oraz administracji państwowej i samorządowej.

Dokumenty do pobrania