sygnet

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna powstał w 1998 roku jako spółka prawa handlowego i działa na podstawie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz Kodeksu spółek handlowych. Zastąpił on Zarząd Portu Gdańsk SA i kontynuuje tradycje poprzedników oraz jest jedynym podmiotem zarządzającym portem. Udziałowcami spółki są: Skarb Państwa, Gmina Gdańsk oraz uprawnieni pracownicy.

Działalność Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA obejmuje:

  • zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową,
  • prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu,
  • budowę, rozbudowę, utrzymanie i modernizację infrastruktury portowej,
  • pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portu,
  • świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej, w szczególności zapewnienie ochrony przeciwpożarowej od strony wody zarządzanych obiektów, terenów, statków i innych obiektów pływających znajdujących się na wodach portu, redy lub kotwicowiska portu, oraz zapewnienie dostępu do portowych urządzeń odbiorczych odpadów ze statków w celu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwiania.

 

Poniżej prezentujemy skład Rady Nadzorczej i Zarządu oraz strukturę organizacyjną ZMPG SA:

SKŁAD RADY NADZORCZEJ:

 

SKŁAD ZARZĄDU:

Dorota Pyć

Prezes Zarządu

Alan Aleksandrowicz

Wiceprezes Zarządu
ds. Finansowych

krzysztof-kaczmarek

Krzysztof Kaczmarek

Wiceprezes Zarządu
ds. Infrastruktury

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA jest członkiem wielu organizacji krajowych i międzynarodowych. Współpracujemy m.in. z: ESPO European Sea Ports Organisation – której głównym celem jest wpływanie na politykę morską Unii Europejskiej; Cruise Baltic – popularyzującą region Morza Bałtyckiego wśród turystów, armatorów i operatorów wycieczek; Krajową Izbą Gospodarki Morskiej – integruje środowiska działające w obszarze gospodarki morskiej i reprezentuje je instytucjom oraz administracji państwowej i samorządowej.

Dokumenty do pobrania