sygnet

Poniżej prezentujemy taryfy opłat portowych, cennik, koszty zaopatrzenia statku w energię elektryczną oraz kontakt do poszczególnych wykonawców usług portowych.

Taryfa i cenniki obowiązujące od 01 kwietnia 2024 roku

Przyjęta przez Zarząd ZMPG S.A. uchwałą nr 11 z dnia 11 stycznia 2024 roku oraz uchwałą nr 42 z dnia 23 stycznia 2024 roku, taryfa opłat portowych oraz cenniki o treści jak w dokumencie znajdującym się pod linkiem Taryfa i cenniki obowiązujące od 01 kwietnia 2024 roku, w związku z pozytywnym zaopiniowaniem przez Radę Nadzorczą Spółki zawartych w niej rodzaju i wysokości opłat portowych, wejdzie w życie z dniem 01 kwietnia 2024 roku.

Taryfa opłat portowych
Energia elektryczna dla statków