sygnet

Poniżej prezentujemy taryfy opłat portowych, cennik, koszty zaopatrzenia statku w energię elektryczną oraz kontakt do poszczególnych wykonawców usług portowych.

Taryfa opłat portowych
Energia elektryczna dla statków

Pilotaż

Gdańsk-Pilot Sp. z o.o. PUM
ul. Przemysłowa 6, 80-542 Gdańsk
Fax: (+48) 58 343 17 31

Holowanie

WUŻ Port and Maritime Services Ltd Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 4, 80-542 Gdańsk
Fax: (+48) 58 343 05 34

Cumowanie

WUŻ Port and Maritime Services Ltd Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 4, 80-542 Gdańsk
Fax: (+48) 58 343 05 34
Port Gdański Eksploatacja SA
ISO 9001:2000
ul. Roberta de Plelo 6, 80-548 Gdańsk
Fax: (+48) 58 737 67 69
Port Północny Sp. z o.o. PPS
ul. Budowniczych Portu Północnego 23, 80-601 Gdańsk
Fax: (+48) 58 737 68 87
Baltic Hub (DCT Gdańsk Sp. z o.o.)
ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk
Fax: (+48) 58 737 63 50