sygnet

Poniżej prezentujemy taryfy opłat portowych, cennik, koszty zaopatrzenia statku w energię elektryczną oraz kontakt do poszczególnych wykonawców usług portowych.

Taryfa opłat portowych
Cennik usług portowych odbioru i zagospodarowania odpadów ze statków
Energia elektryczna dla statków