sygnet

Dnia 26 listopada 2020 r. w Polsce weszła w życie Międzynarodowa konwencja o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami (BWM, 2004). Konwencja została opublikowana w dniu 15.10.2020 r. w dzienniku ustaw z 2020 r. poz.1800.

Zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w dokumencie BWM.2/Circ.62 z dnia 26 lipca 2017 r., dotyczącym sytuacji awaryjnych związanych z wodami balastowymi, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. informuje, że na terenie portu istnieje możliwość zdania wód balastowych niespełniających wymogów Konwencji, za pośrednictwem urządzeń Przedsiębiorstwa Comal Sp. z o.o.

Jednocześnie informujemy, że koszty odbioru wód balastowych ponosi armator statku, a wszelkie warunki oraz wytyczne dotyczące realizacji usługi należy każdorazowo ustalać z przedstawicielem Przedsiębiorstwa Comal Sp. z o.o.

Dane kontaktowe:

“Comal” Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna: Łukasz Kącki
Telefon komórkowy: (+48) 506 08 35 98
E-mail: lukasz.kacki@comal.com.pl