sygnet

Dnia 26 listopada 2020 r. w Polsce weszła w życie Międzynarodowa konwencja o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami (BWM, 2004). Konwencja została opublikowana w dniu 15.10.2020 r. w dzienniku ustaw z 2020 r. poz. 1800.

Zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w dokumencie BWM.2/Circ.62 z dnia 26 lipca 2017 r., dotyczącym sytuacji awaryjnych związanych z wodami balastowymi, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. informuje, że na terenie portu istnieje możliwość zdania wód balastowych niespełniających wymogów Konwencji, za pośrednictwem urządzeń ECO POINT P.S.A.

Jednocześnie informujemy, że koszty odbioru wód balastowych ponosi armator statku, a wszelkie warunki oraz wytyczne dotyczące realizacji usługi należy każdorazowo ustalać z przedstawicielem ECO POINT P.S.A.

Dane kontaktowe:

ECO POINT P.S.A.
Osoba odpowiedzialna: Sara Lemańska
Telefon komórkowy:(+48) 509 985 723
E-mail:biuro@ecopoint.pl
Osoba odpowiedzialna:Romuald Tyka
Telefon komórkowy:(+48) 661 609 708
E-mail:biuro@ecopoint.pl
Osoba odpowiedzialna:Filip Jarząbek
Telefon komórkowy:(+48) 509 983 846
E-mail:biuro@ecopoint.pl