sygnet

Dnia 26 listopada 2020 r. w Polsce weszła w życie Międzynarodowa konwencja o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami (BWM, 2004). Konwencja została opublikowana w dniu 15.10.2020 r. w dzienniku ustaw z 2020 r. poz.1800.

Zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w dokumencie BWM.2/Circ.62 z dnia 26 lipca 2017 r., dotyczącym sytuacji awaryjnych związanych z wodami balastowymi, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. informuje, że na terenie portu istnieje możliwość zdania wód balastowych niespełniających wymogów Konwencji, za pośrednictwem urządzeń Przedsiębiorstwa Comal Sp. z o.o.

Jednocześnie informujemy, że koszty odbioru wód balastowych ponosi armator statku, a wszelkie warunki oraz wytyczne dotyczące realizacji usługi należy każdorazowo ustalać z przedstawicielem Przedsiębiorstwa Comal Sp. z o.o.

Dane kontaktowe:

“Comal” Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna:Andrzej Czerwicki
Telefon:(+48) 58 511 90 90
Telefon komórkowy:(+48) 506 08 35 98
Fax:(+48) 58 324 91 69
E-mail:ac@comal.com.pl
office@comal.com.pl

 


Oceń naszą stronę
Oceń naszą stronę
Czy korzystali Państwo z poprzedniej wersji serwisu?
Jak oceniają Państwo obecny serwis?
Co wpłynęło w największym stopniu na Państwa ocenę?