sygnet

Dnia 26 listopada 2020 r. w Polsce weszła w życie Międzynarodowa konwencja o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami (BWM, 2004). Konwencja została opublikowana w dniu 15.10.2020 r. w dzienniku ustaw z 2020 r. poz. 1800.

Zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w dokumencie BWM.2/Circ.62 z dnia 26 lipca 2017 r., dotyczącym sytuacji awaryjnych związanych z wodami balastowymi, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. informuje, że na terenie portu istnieje możliwość zdania wód balastowych niespełniających wymogów Konwencji, za pośrednictwem urządzeń ECO POINT Sp. z o.o. Sp.k.

Jednocześnie informujemy, że koszty odbioru wód balastowych ponosi armator statku, a wszelkie warunki oraz wytyczne dotyczące realizacji usługi należy każdorazowo ustalać z przedstawicielem ECO POINT Sp. z o.o. Sp.k.

Dane kontaktowe:

ECO POINT Sp. z o.o. Sp.k.
Osoba odpowiedzialna: Sara Lemańska
Telefon komórkowy:(+48) 509 985 723
E-mail:biuro@ecopoint.pl
Osoba odpowiedzialna:Romuald Tyka
Telefon komórkowy:(+48) 661 609 708
E-mail:biuro@ecopoint.pl
Osoba odpowiedzialna:Filip Jarząbek
Telefon komórkowy:(+48) 509 983 846
E-mail:biuro@ecopoint.pl