sygnet

Dane szczegółowe

Dji_0680
sygnet

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają:

Siarkopol Gdańsk SA
ul. Mjr. H. Sucharskiego 12, 80-601 Gdańsk
Fax: (+48) 58 555 24 23

Operator nabrzeża:

Siark-Port Sp. z o.o. PPU
ul. Pokładowa 7, 80-561 Gdańsk
Fax: (+48) 58 737 62 23
opp