sygnet

Dane szczegółowe

!Dji_0204
sygnet

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają:

Magrol Sp. z o.o. PPH – Elewator nr 5
ul. Szkolna 5, 80-542 Gdańsk
Fax: (+48) 58 343 19 72

Operator nabrzeża:

Port Gdański Eksploatacja SA
ISO 9001:2000
ul. Roberta de Plelo 6, 80-548 Gdańsk
Fax: (+48) 58 737 67 69
video-bg-1206x356