sygnet

Sprawdź jakość powietrza w Porcie Gdańsk

Sprawdź jakość powietrza w Porcie Gdańsk

W sześciu lokalizacjach na terenie Portu Gdańsk: na terenie Wolnego Obszaru Celnego, nabrzeżach Szczecińskim, Krakowskim i Zakręcie Pięciu Gwizdków, na ul. Marynarki Polskiej i w Porcie Zewnętrznym, zostały zamontowane YetiBox’y, czyli czujniki monitorujące jakość powietrza. Informacje o aktualnych stężeniach pyłów są udostępniane na stronie https://bit.ly/2Vogysq.

ZMPG S.A. podpisał umowę z firmą SeaData na dostarczenie systemu monitoringu jakości powietrza. Portowy monitoring, oparty jest o sieć czujników tzw. YetiBox oraz analityczny system YetiSense. YetiBox’y zbierają informacje o stężeniach pyłów zawieszonych PM10, PM2.5, i przesyłają uzyskane dane do systemu YetiSense. Obecnie rozlokowanych na terenie Portu Gdańsk jest 6 urządzeń.

YetiSense to nie tylko system do analizy danych ze swoich czujników, ale zaawansowana platforma pobierająca dane z systemów publicznych (TriStar, stacje GIOŚ, stacje meteorologiczne) oraz serwisów pogodowych, wyposażona w szereg aplikacji umożliwiających szybką analizę jakości powietrza na danym obszarze.
Ważną częścią systemu jest narzędzie oceny ryzyka pylenia i akumulacji zanieczyszczeń.
W oparciu o dane pogodowe, prognozy oraz dane z YetiBox’ów określa ono ryzyko pylenia materiałów sypkich oraz niebezpieczeństwo pojawienia się dużych stężeń drobnych pyłów wskutek ich akumulacji w dolnej warstwie atmosfery. Prognozy oraz ostrzeżenia generowane są na najbliższe 24 godziny. Urządzenia na bieżąco monitorują jakość powietrza, poziom zanieczyszczeń i natężenia hałasu. Firma oprócz urządzeń oferuje system Yetisense 2.0.
Z systemu można dowiedzieć się jaka danego dnia jest jakość powietrza, ale również jak się zmieniała w ciągu tygodnia, miesiąca, roku. System weryfikuje jakość powietrza zgodnie z AQI (Air Qulity Index) – polskim indeksem jakości, dostępnym pod adresem powietrze.gios.gov.pl.
Gdy stężenie pyłu PM10 jest bardzo niskie (np. 5,678 PM10 [ug/m3]), to system wskazuje kolor zielony. Kolor pomarańczowy, bądź czerwony oznacza, że zanieczyszczenie pyłem PM10 jest duże (powyżej 50 ug/m3) i zaczyna przekraczać polskie normy. Jak pokazują urządzenia pomiarowe – aktualnie we wszystkich lokalizacjach jakość powietrza jest prawidłowa.
– Często otrzymujemy zapytania dotyczące jakości powietrza w porcie. Dlatego też wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gdańska, głównie Nowego Portu i Stogów, czyli sąsiadujących z nami dzielnic, postanowiliśmy na naszej stronie udostępnić dane z czujników zbierających informacje o stężeniach pyłów. Chcemy, by nasze działania były transparentne – wyjaśnia Anna Drozd, rzecznik prasowy Portu Gdańsk.

 

Kontakt do mediów:
Anna Drozd – rzecznik prasowy Portu Gdańsk
e-mail: anna.drozd@portgdansk.pl
tel: (+48) 727 064 605