sygnet

DCT Gdańsk i Port Gdańsk wchodzą w nową erę przeładunku kontenerów na Morzu Bałtyckim

DCT Gdańsk i Port Gdańsk wchodzą w nową erę przeładunku kontenerów na Morzu Bałtyckim

18 września 2020 roku Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ogłosił postępowanie konkursowe, mające na celu wyłonienie dzierżawcy lub dzierżawców terenów, które powstaną w wyniku zalądowienia obszaru morskiego znajdującego się w granicach administracyjnych Portu. W dniu 23 lipca 2021 nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników. Komisja konkursowa przyjęła ofertę DCT Gdańsk S.A.

DCT Gdańsk to największy terminal kontenerowy na Morzu Bałtyckim. Od momentu rozpoczęcia operacji w 2007 roku wybudowano dwa terminale morskie (T1 i T2 – uruchomione odpowiednio w 2007 i 2016 roku), o łącznej przepustowości 3 mln TEU (Twenty-Foot Equivalent Units).

Wygrany konkurs to kolejny krok milowy w historii DCT Gdańsk – od początku istnienia terminalu, do osiągnięcia pozycji jednego z 15 największych terminali kontenerowych w Europie w 2020 roku.
Dzięki budowie nowego terminalu Baltic Hub 3, na terenie portu powstanie trzecie nabrzeże głębokowodne, zwiększając tym samym możliwości przeładunkowe DCT Gdańsk o 1,5 mln TEU do łącznie 4,5 mln TEU rocznie. W ramach inwestycji, której wartość wynosi 450 mln euro, powstanie nabrzeże głębokowodne o długości 717 m, głębokości 18 m oraz plac o powierzchni 36 ha.

Dodatkowo, w ramach projektu Baltic Hub 3 zakupionych zostanie 7 suwnic nabrzeżowych, zdolnych do załadunku i rozładunku największych statków na świecie oraz 20 automatycznych suwnic RMG, które będą zdalnie obsługiwane przez operatorów w ergonomicznie zaprojektowanych stanowiskach. Pozwoli to na stworzenie znacznie bardziej bezpiecznego, nowoczesnego i wygodnego środowiska pracy przez cały rok.

Rozpoczęcie budowy nowego terminala zaplanowano na drugą połowę 2022, a jego uruchomienie przewidziane jest w połowie 2024 roku.

Po ukończeniu Baltic Hub3, DCT Gdańsk stanie się jednym z największych terminali kontenerowych w Europie pod względem możliwości przeładunkowych i niezmiennie będzie obsługiwać i wspierać zarówno dynamicznie rozwijającą się polską gospodarkę, jak i rynki Europy Środkowo-Wschodniej oraz krajów bałtyckich.

„W ciągu ostatnich pięciu lat położyliśmy duży nacisk na poprawę infrastruktury dostępowej do polskich portów morskich, remont i budowę nowych nabrzeży, pogłębianie torów wodnych. Dzisiaj zbieramy tego owoce, czego przykładem jest inwestycja taka jak Baltic Hub 3 w Gdańsku. Port Gdańsk może dziś przyjmować największe kontenerowce świata. Dzięki rozbudowie terminalu DCT, Port Gdańsk utrzyma pozycję lidera wśród portów na Bałtyku. Takie inwestycje jak Baltic Hub 3 wzmacniają pozycję polskiej gospodarki. Powstanie nabrzeże głębokowodne o długości 717 metrów i głębokości 18 metrów oraz plac o powierzchni ponad 36 ha, który będzie w stanie obsłużyć dodatkowe 1,5 mln TEU rocznie. To inwestycja o wartości około 2 miliardów złotych. Terminal ten jest sercem portu i jego rozwój oznacza rozwój nie tylko samego portu, ale również portowego zaplecza” – mówi Marek Gróbarczyk – Wiceminister Infrastruktury.

„Oferta, a następnie wybór tak świadomego inwestora, jakim jest DCT z grupy PSA, tj. jednego z największych na świecie operatorów terminali kontenerowych, świadczy o ogromnym potencjale Portu Gdańsk i polskiej gospodarki. To efekt blisko dwuletniej bardzo skomplikowanej pracy zespołu, który w pierwszej kolejności pracował nad zmianami do ustawy o portach i przystaniach morskich, aby w ogóle możliwe było oddawanie w dzierżawę terenów, które dopiero powstaną na skutek zalądowienia, zmianą statutu Spółki, a na koniec opracowaniem bardzo skomplikowanej, transparentnej procedury. I udało się, to właśnie dzięki takim inwestycjom Port w Gdańsku awansuje do ekstraklasy portów europejskich. Nie tylko pozostajemy największym polskim portem, ale stajemy się dziś Super Portem Gdańsk, z którego Polacy mogą być dumni. Udowadniamy, że Polska jest krajem, który może skutecznie konkurować na rynku logistycznym i transportowym z największymi portami w Europie. To kolejny wielki sukces i kolejny efekt naszej ciężkiej pracy. Przekonujemy, że warto wykorzystać szansę, jaką daje Port Gdańsk. Dzięki budowie Baltic Hub Port był, jest i będzie handlowym oknem Polski na świat” – mówi Łukasz Greinke, prezes Portu Gdańsk.

„Budowa trzeciego nabrzeża naszego Terminalu Baltic Hub oznacza otwarcie nowej ery w przeładunkach kontenerów. DCT Gdańsk to prawdziwy terminal dwudziestego pierwszego wieku, a budowa Baltic Hub Terminal 3 wprowadzi najbardziej nowoczesne technologie niskoemisyjne, z których każdy europejski port byłby dumny. Nawet beton użyty do budowy będzie miał mniejszy wpływ na emisję dwutlenku węgla. Baltic Hub Terminal 3 znacznie wzbogaci naszą ofertę usługową dla klientów i będzie znaczącym impulsem do pozyskiwania nowych usług lub sojuszy żeglugowych, a także wspierania rozwoju polskiej i okolicznych gospodarek” – mówi Charles Baker, Dyrektor Zarządzający DCT Gdańsk.

„Dzięki budowie Baltic Hub Terminal 3, Polska może nadal konkurować z portami zachodnioeuropejskimi, takimi jak Hamburg czy Rotterdam. Po dobudowaniu trzeciego nabrzeża terminal będzie mógł obsługiwać nie tylko rynek polski, ale także cały region Morza Bałtyckiego oraz śródlądowych sąsiadów Polski. Historycznie, kiedy mówiliśmy o głównych portach w North Range, zawsze był to zasięg Hamburg – Le Havre. DCT Gdańsk, rozwijając się w szybkim tempie, rozszerzył ten zasięg na Gdańsk, Polskę i Bałtyk” – mówi Charles Baker.

Według Zsolta Katony, dyrektora zarządzającego Maersk na Europę Wschodnią, Gdańsk jest ważną częścią sieci Maersk z jasną propozycją wartości dla rosnącego rynku Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji.

„W styczniu 2010 r. Maersk i DCT uruchomiły rewolucyjny bezpośredni serwis łączący Daleki Wschód z Gdańskiem. Od tego czasu byliśmy świadkami silnego rozwoju terminalu, a dziś DCT stał się partnerem firmy Maersk w tworzeniu rozwiązań E2E dla klientów. Bardzo cieszymy się, że wraz z budową BH3, DCT kontynuuje inwestycje w przyszłe możliwości i aktywnie rozwiązuje problem wąskich gardeł w łańcuchu dostaw” – mówi Zsolt Katona.

SZCZEGÓŁY INWESTYCJI I FINANSOWANIE

Ogłoszone przez ZMPG S.A. we wrześniu postępowanie konkursowe stanowiło swego rodzaju rynkowe „sprawdzam” dla zbadania potencjału inwestycyjnego Portu – w szczególności akwenów, na których planowany jest dalszy rozwój terminali głębokowodnych.
DCT został wybrany w niedyskryminacyjnej , konkurencyjnej procedurze przeprowadzonej przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk do dzierżawy terenu, który zostanie zalądowiony przez DCT i na którym powstanie nowy terminal kontenerowy Baltic Hub 3, zlokalizowany na wschód od istniejącego nabrzeża T1. Oczekuje się, że inwestycja wyniesie około 2 mld PLN (około 450 mln EUR) i będzie finansowana wyłącznie ze środków własnych DCT oraz środków pozyskanych od zewnętrznych kredytodawców.

ZIELONA STRONA INWESTYCJI

DCT Gdańsk bardzo poważnie traktuje swoją odpowiedzialność za środowisko naturalne, stosując takie rozwiązania, jak przyjazne dla środowiska wyposażenie nabrzeża i portu czy użycie specjalnego betonu w celu zminimalizowania emisji CO2. Dlatego też DCT w ramach każdego nowego projektu przeprowadza również badania wpływu na środowisko oraz środki ograniczające ewentualne ryzyko. Jako odpowiedzialny hub portowy, DCT Gdańsk potwierdza swoją nową inwestycją silne zaangażowanie w zachowanie równowagi pomiędzy ochroną środowiska, a rozwojem portu.
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk i DCT Gdańsk podkreślają, że inwestycja będzie realizowana z poszanowaniem środowiska i lokalnej społeczności.

LOKALNA SPOŁECZNOŚĆ

Nowy terminal powstanie w całości na wodzie, a jego zabudowa przylegać będzie do T1, tym samym kontynuując inwestycję na morzu i z dala od plaży. Taka sama koncepcja przyświecała budowie terminala T1. DCT Gdańsk i Zarząd Morskiego Portu Gdańsk to odpowiedzialni deweloperzy, świadomi kwestii środowiskowych i respektujący potrzeby lokalnych społeczności. W związku z tym zostaną przedsięwzięte wszelkie środki zapobiegawcze w celu ochrony środowiska, życia morskiego oraz siedlisk na obszarze Baltic Hub 3. Plaża Stogi, ważna z przyczyn środowiskowych i istotna dla lokalnej społeczności, pozostanie nietknięta i nadal będzie dostępna dla zwiedzających.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

O DCT Gdańsk:

DCT Gdańsk został uruchomiony w 2007 roku posiada zdolność przeładunkową w wysokości 3 mln TEU. Terminal obsługuje ponad 600 statków rocznie, w tym 100 zawinięć największych kontenerowców świata. W 2020 roku DCT Gdańsk obsłużył ponad 1,9 mln TEU, a 8 kwietnia 2021 r. osiągnął 15 mln TEU, łącznie przeładowanych od czasu inauguracji 14 lat temu.
Terminal ma znaczący wpływ na gospodarkę; zatrudnia ponad 1000 pracowników, z czego ponad 50 proc. mieszka w Gdańsku i okolicach. Ponadto generuje ponad 12 mld złotych rocznie z tytułu podatku VAT, akcyzy i ceł do budżetu państwa. Niezależnie od projektu Baltic Hub 3, DCT Gdańsk kontynuuje inne duże programy inwestycyjne, w tym rozbudowę bocznicy kolejowej (rozbudowa z 4 do 7 torów – każdy o długości 750 m).

DCT Gdańsk podejmuje również działania na rzecz społeczności lokalnych, a jasno określone, mierzalne cele zrównoważonego rozwoju są integralną częścią działalności biznesowej DCT.
Terminal jest własnością PSA International (40 proc.), Polskiego Funduszu Rozwoju (30 proc.) oraz IFM Global Infrastructure Fund advised by IFM Investors (30 proc.). PSA International jest wiodącą globalną grupą portową i zaufanym partnerem dla podmiotów z branży cargo na całym świecie. Dzięki flagowym operacjom prowadzonym w Singapurze i Antwerpii, globalna sieć PSA obejmuje ponad 50 lokalizacji w 26 krajach na całym świecie. Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) to grupa instytucji finansowych, oferująca instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, samorządów oraz osób prywatnych, inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy. IFM Investors to globalna firma zarządzająca funduszami instytucjonalnymi o wartości 118 miliardów USD (na dzień 31 marca 2021 r.).

O Porcie Gdańsk:

Port Gdańsk jest najszybciej rozwijającym się portem europejskim ostatniej dekady. W rankingu portów europejskich plasuje się dziś na 18 miejscu, a na początku 2021 roku awansował do grona trzech największych portów na Morzu Bałtyckim. Po pierwszym kwartale 2021 r. utwierdził swoją wysoką pozycję, zajmując pierwsze miejsce na Bałtyku w przeładunkach kontenerów. Rocznie na nabrzeżach portu przeładowywanych jest ponad 50 mln ton towarów. Port Gdańsk to obszar ponad 790 hektarów, na którym swoją działalność prowadzi ponad setka firm o różnorodnym profilu (petrochemicznej, energetycznej, rolno-spożywczej oraz budowlanej), z czego ponad 27 realizuje swoje przeładunki w relacji morskiej.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. powstał w 1998 roku jako spółka prawa handlowego i działa na podstawie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz Kodeksu spółek handlowych. Udziałowcami spółki są: Skarb Państwa, Gmina Gdańsk oraz uprawnieni pracownicy. Działalność Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA obejmuje min.: zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową, planowanie rozwoju portu, budowę, rozbudowę, utrzymanie i modernizację infrastruktury portowej.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA jest członkiem wielu organizacji krajowych i międzynarodowych. Współpracuje m.in. z: ESPO European Sea Ports Organisation – której głównym celem jest wpływanie na politykę morską Unii Europejskiej; Cruise Baltic – popularyzującą region Morza Bałtyckiego wśród turystów, armatorów i operatorów wycieczek; a także Krajową Izbą Gospodarki Morskiej, integrującej środowiska działające w obszarze gospodarki morskiej i reprezentującej je przed instytucjami oraz administracją państwową i samorządową.

Kontakt dla mediów:
Anna Drozd
Rzecznik Prasowy Portu Gdańsk
anna.drozd@portgdansk.pl
tel.: (+48) 727 064 605

Katarzyna Frankiewicz
Communication Specialist DCT Gdańsk S.A.
katarzyna.frankiewicz@dctgdansk.com
tel.: (+48) 609 320 437