sygnet

ZAŁĄCZNIKI DO NIERUCHOMOŚCI

Wykaz załączników do umów dzierżawy, najmu, użytkowania nieruchomości ZMPG SA:

 1. Instrukcja ruchu osobowego, materiałowego oraz pojazdów na terenach portowych ZMPG S.A. [dokument PDF, 2.60 Mb Adobe Reader]
 2. Regulamin Głównego Dyspozytora Portu [dokument PDF, 551.09 Kb Adobe Reader]
 3. Zarządzenie nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 20 lutego 2013 r. - do pobrania w serwisie
 4. Warunki korzystania ze środowiska dla Dzierżawców nieruchomości zlokalizowanych na terenach należących do ZMPG S.A. [dokument PDF, 157.00 Kb Adobe Reader]
 5. Wytyczne dotyczące szkód [dokument PDF, 149.22 Kb Adobe Reader]
 6. Ogólne zasady korzystania z infrastruktury portowej ZMPG SA [dokument PDF, 148.53 Kb Adobe Reader]
 7. Zasady dotyczące obrotu towarowego oraz obowiązków zarządzającego, operatora i przedsiębiorcy w WOC w Gdańsku [dokument PDF, 609.51 Kb Adobe Reader]
 8. Zasady wykonywania przez Użytkowników majątku ZMPG S.A. robót inwestycyjnych i budowlanych w obiektach i na nieruchomościach gruntowych [dokument PDF, 107.13 Kb Adobe Reader]
 9. Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez ZMPG S.A. [dokument PDF, 211.02 Kb Adobe Reader]
 10. Zestawienie nakładów kontrahenta [dokument ZIP, 373.16 Kb bezpłatny 7-Zip]
 11. Instrukcja ruchu osobowego, materiałowego oraz pojazdów na terenach portowych ZMPG S.A. [dokument PDF, 2.60 Mb Adobe Reader]
 12. Regulamin Głównego Dyspozytora Portu [dokument PDF, 551.09 Kb Adobe Reader]
 13. Zarządzenie nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 20 lutego 2013 r. - do pobrania w serwisie
 14. Warunki korzystania ze środowiska dla Dzierżawców nieruchomości zlokalizowanych na terenach należących do ZMPG S.A. [dokument PDF, 157.00 Kb Adobe Reader]
 15. Wytyczne dotyczące szkód [dokument PDF, 149.22 Kb Adobe Reader]
 16. Ogólne zasady korzystania z infrastruktury portowej ZMPG SA [dokument PDF, 148.53 Kb Adobe Reader]
 17. Zasady dotyczące obrotu towarowego oraz obowiązków zarządzającego, operatora i przedsiębiorcy w WOC w Gdańsku [dokument PDF, 609.51 Kb Adobe Reader]
 18. Zasady wykonywania przez Użytkowników majątku ZMPG S.A. robót inwestycyjnych i budowlanych w obiektach i na nieruchomościach gruntowych [dokument PDF, 107.13 Kb Adobe Reader]
 19. Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez ZMPG S.A. [dokument PDF, 211.02 Kb Adobe Reader]
 20. Zestawienie nakładów kontrahenta [dokument ZIP, 373.16 Kb bezpłatny 7-Zip]