Zarząd Portu »

Nieruchomości do wydzerżawieniaBudynki i pomieszczenia magazynowe, warsztatowe

Budynki i pomieszczenia biurowe, socjalne

Tereny

T1. Nieruchomość gruntowa o pow. 1,14 ha
T2. Nieruchomość gruntowa o pow. 1,11 ha
T3. Nieruchomość gruntowa o pow. 1,09 ha
T4. Nieruchomość gruntowa o pow. 1,45 ha
T5. Nieruchomość gruntowa o pow. 1,30 ha
T6. Nieruchomość gruntowa o pow. 1,06 ha
T7. Nieruchomość gruntowa o pow. 0,69 ha
T8. Nieruchomość gruntowa o pow. 0,29 ha
T9. Nieruchomość gruntowa o pow. 0,13 ha
T10. Nieruchomość gruntowa o pow. 0,10 ha
T11. Nieruchomość gruntowa o pow. 0,59 ha
T12. Nieruchomość gruntowa o pow. 0,33 ha
T13. Nieruchomość gruntowa o pow. 1,84 ha
T14. Nieruchomość gruntowa o pow. 1,59 ha
T15. Nieruchomość gruntowa o pow. 1,33 ha
T16. Nieruchomość gruntowa o pow. 0,42 ha
T17. Nieruchomość gruntowa o pow. 2,40 ha
T18. Nieruchomość gruntowa o pow. 2,67 ha
T19. Nieruchomość gruntowa o pow. 1,43 ha
T20. Nieruchomość gruntowa o pow. 3,75 ha
T21. Nieruchomość gruntowa o pow. 12,02 ha
T22. Nieruchomość gruntowa o pow. 6,10 ha
T23. Nieruchomość gruntowa o pow. 2,92 ha
T24. Nieruchomość gruntowa o pow. 3,74 ha
T25. Nieruchomość gruntowa o pow. 3,07 ha
T26. Nieruchomość gruntowa o pow. 12,87 ha
T27. Nieruchomość gruntowa o pow. 2,01 ha
T28. Nieruchomość gruntowa o pow. 4,45 ha
T29. Nieruchomość gruntowa o pow. 12,76 ha
T30. Nieruchomość gruntowa o pow. 9,46 ha
T31. Nieruchomość gruntowa o pow. 1,89 ha
T32. Nieruchomość gruntowa o pow. 8,64 ha
T33. Nieruchomość gruntowa o pow. 0,78 ha
T34. Nieruchomość gruntowa o pow. 2,10 ha
T35. Nieruchomość gruntowa o pow. 4,74 ha
T36. Nieruchomość gruntowa o pow. 0,92 ha
T37. Nieruchomość gruntowa o pow. 1,13 haMapa
Załączniki

Wykaz załączników do umów dzierżawy, najmu, użytkowania nieruchomości ZMPG SA:
 1. Instrukcja ruchu osobowego, materiałowego oraz pojazdów na terenach portowych ZMPG SA - 01.03.2015 r. [dokument PDF, 2,4 MB, Adobe Reader]
  Archiwum
  Zarządzenie nr 8/2016 w srpawie wprowadzenia zmian do Instrukcji ruchu osobowego, materiałowego oraz pojazdów na terenach portowych ZMPG SA - 01.07.2016 r. [dokument PDF, 164,6 KB, Adobe Reader]
  - więcej informacji
 2. Regulamin Głównego Dyspozytora Portu [dokument PDF, 213 KB, Adobe Reader]
  - więcej informacji
 3. Ogólne zasady dostawy i rozliczeń nośników energii elektrycznej, cieplnej, dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz usług teleinformatycznych [dokument PDF, 173,8 KB, Adobe Reader]
  - więcej informacji
  Taryfy opłat:
 4. Zarządzenie nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 20 lutego 2013 r.
  - do pobrania w serwisie bip.umgdy.gov.pl
 5. Warunki korzystania ze środowiska dla Dzierżawców nieruchomości zlokalizowanych na terenach należących do ZMPG SA - 18.09.2017 r. [dokument PDF, 156,8 KB, Adobe Reader]
  Archiwum
 6. Wytyczne dotyczące szkód - 06.10.2017 r. [dokument PDF, 149,2 KB, Adobe Reader]
  Archiwum
 7. Ogólne zasady korzystania z infrastruktury portowej ZMPG SA [dokument PDF, 148,5 KB, Adobe Reader]
 8. Instrukcja dotycząca zasad obrotu towarowego i osobowego oraz obowiązków zarządzającego i operatora w Wolnym Obszarze Celnym w Gdańsku - 01.02.2016 r. [dokument PDF, 1 MB, Adobe Reader]
  Archiwum
 9. Zasady wykonywania przez Użytkowników majątku ZMPG S.A. robót inwestycyjnych i budowlanych w obiektach i na nieruchomościach gruntowych - 20.05.2016 r. [dokument PDF, 107,1 KB, Adobe Reader]
  ArchiwumKontakt

Zespół Współpracy z Kontrahentami ZMPG SA
ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk
Tel.: (+48) 58 737 96 31
Fax: (+48) 58 737 97 22
vCard

Klasyczna wersja serwisu
Powrót na górę