Zarząd Portu »

Nieruchomości do wydzerżawieniaBudynki i pomieszczenia magazynowe, warsztatowe

Budynki i pomieszczenia biurowe, socjalne

TerenyMapa
Załączniki

Wykaz załączników do umów dzierżawy, najmu, użytkowania nieruchomości ZMPG SA:
 1. Instrukcja ruchu osobowego, materiałowego oraz pojazdów na terenach portowych ZMPG SA - 20.08.2018 r. [dokument PDF, 1,7 MB, Adobe Reader]
  Archiwum
  - więcej informacji
  [zmiana]
 2. Regulamin Głównego Dyspozytora Portu - 13.08.2018 r. [dokument PDF, 183,8 KB, Adobe Reader]
  Archiwum
 3. Ogólne zasady dostawy i rozliczeń nośników energii elektrycznej, cieplnej, dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz usług teleinformatycznych [dokument PDF, 173,8 KB, Adobe Reader]
  - więcej informacji
  Taryfy opłat:
 4. Zarządzenie nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 20 lutego 2013 r.
  - do pobrania w serwisie bip.umgdy.gov.pl
 5. Warunki korzystania ze środowiska dla Dzierżawców nieruchomości zlokalizowanych na terenach należących do ZMPG SA - 18.09.2017 r. [dokument PDF, 156,8 KB, Adobe Reader]
  Archiwum
 6. Wytyczne dotyczące szkód - 06.10.2017 r. [dokument PDF, 149,2 KB, Adobe Reader]
  Archiwum
 7. Ogólne zasady korzystania z infrastruktury portowej ZMPG SA [dokument PDF, 148,5 KB, Adobe Reader]
 8. Instrukcja dotycząca zasad obrotu towarowego i osobowego oraz obowiązków zarządzającego i operatora w Wolnym Obszarze Celnym w Gdańsku - 01.02.2016 r. [dokument PDF, 1 MB, Adobe Reader]
  Archiwum
 9. Zasady wykonywania przez Użytkowników majątku ZMPG S.A. robót inwestycyjnych i budowlanych w obiektach i na nieruchomościach gruntowych - 20.05.2016 r. [dokument PDF, 107,1 KB, Adobe Reader]
  ArchiwumKontakt

Zespół Współpracy z Kontrahentami ZMPG SA
ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk
Tel.: (+48) 58 737 96 31
Fax: (+48) 58 737 97 22
vCard

Klasyczna wersja serwisu
Powrót na górę