sygnet

Komunikat Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Komunikat Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Jesteśmy świadomi uciążliwości związanych z emisją pyłu węglowego i rozumiemy mieszkańców Nowego Portu. Zapewniamy, że nie lekceważymy tego problemu i staramy się na wszelkie dostępne sposoby minimalizować negatywne skutki przeładunku, sortowania i transportu węgla.

Pozostajemy w stałym kontakcie z operatorami portowymi. Spółki zajmujące się przeładunkiem węgla mają obowiązek zraszania hałd adekwatnie do warunków pogodowych. Codziennie rano do operatorów, pracowników zarządu portu a także do Radia Gdańsk (audycja „Stan Powietrza na Pomorzu”) trafia „Prognoza ryzyka pylenia z materiałów sypkich oraz akumulacji pyłów PM10/PM2.5” dla obszaru Portu Gdańsk. Ponadto na stronie www.portgdansk.pl są umieszczane informacje o aktualnych stężeniach pyłów w 7 lokalizacjach, tak żeby każdy zainteresowany mógł monitorować jakość powietrza w porcie.

Na bieżąco:

a) czyszczone są ciągi komunikacyjne i place, a zebrane w ten sposób zanieczyszczenia są wywożone na składowiska odpadów;

b) operatorzy mają obowiązek polewania wodą placów składowych, w tym celu stosowany jest preparat celulozowy i polimerowy redukujący zapylenie; na terenach portowych pracuje kilkadziesiąt kurtyn wodnych oraz armaty wyrzucające mgłę wodną;

c) używana jest myjnia kół i podwozi samochodowych w pełni mobilna, pracująca w cyklu zamkniętym, czyli nie oddająca żadnych zanieczyszczeń poza obiekt;

d) w przypadku silnego wiatru wstrzymywane są prace przeładunkowe, a operatorzy nie mogą załadowywać węgla z dużej wysokości np. do wagonów – tak aby ograniczyć pylenie;

e) materiały, które leżą dłużej na placach są laminowane; powoduje to związywanie powierzchniowe pyłu;

f) stosowane są też siatki na ogrodzenia ograniczające pylenie.

Z tytułu bieżącego utrzymania czystości na terenach portowych (w szczególności zamiatania i zraszania hałd) wspólnie z kontrahentami w okresie styczeń-maj 2024 r. wydatkowaliśmy ok.  4 mln zł.

W związku z tym, że pylenie powoduje też ruch niewłaściwie zabezpieczonych pojazdów ciężarowych, wyjeżdzających z terenów portowych z węglem, Port Gdańsk zwrócił się do Inspekcji Transportu Drogowego i Komendy Miejskiej Policji z prośbą o zintensyfikowanie prowadzonych kontroli drogowych. Prawo o ruchu drogowym nakłada na kierowców obowiązek zabezpieczania przestrzeni ładunkowej odpowiednimi plandekami. Wsparcie organów państwowych w tym zakresie, pomaga ograniczać zanieczyszczanie pyłem dróg publicznych, a w dalszym etapie również pylenie wtórne w dzielnicach mieszkaniowych.

Na najbliższy wtorek, 9 lipca odbędzie się spotkanie z władzami Miasta Gdańsk, w celu wypracowania kolejnych działań.

Ponadto informujemy, iż import węgla do Polski przez Port Gdańsk zmalał w tym roku trzykrotnie (zob. załączone zdjęcia).

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.