sygnet

Dorota Pyć, prezeska Portu Gdańsk przewodniczącą Krajowej Izby Gospodarki Morskiej

Dorota Pyć, prezeska Portu Gdańsk przewodniczącą Krajowej Izby Gospodarki Morskiej

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, które odbyło się 24 czerwca, wybrano nowy skład Rady KIGM na kadencję 2024-2028.

Przewodniczącą Rady została Dorota Pyć, prezes Portu Gdańsk. Na wiceprzewodniczących wybrano: Krzysztofa Michnala i Cezarego Sylwestrzaka. Ponadto członkami Rady zostali: Dariusz Doskocz, Piotr Gorzeński, Marek Kiersnowski, Wojciech Kodłubański, Jarosław Siergiej, Arkadiusz Tomczak, Adam Weintrit i Arkadiusz Zgliński.

Krajowa Izba Gospodarki Morskiej jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą podmioty gospodarcze działające w ramach gospodarki morskiej. Siedzibą Izby jest Gdynia, a obszarem działania terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.