sygnet

Nowe kamery termowizyjne zostaną zamontowane na terenie Portu Gdańsk

Nowe kamery termowizyjne zostaną zamontowane na terenie Portu Gdańsk

 Zarząd Morskiego Portu Gdańsk otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa na zakup i montaż kamer termowizyjnych. Kwota dofinansowania to ok. 76 tys. zł. Celem inwestycji jest rozbudowa elektronicznych systemów bezpieczeństwa w obszarze budynku Kapitanatu Portu Gdańsk i zwiększenie możliwości obserwacji wejścia do portu wewnętrznego.

Inwestycja pn. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego o kamery termowizyjne na terenie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. finansowana jest z budżetu państwa w ramach Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2021-2035 – Przygotowanie portów morskich na potrzeby Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych.

Celem inwestycji jest rozbudowa elektronicznych systemów bezpieczeństwa w obszarze budynku Kapitanatu Portu Gdańsk i zwiększenie możliwości obserwacji wejścia do portu wewnętrznego, a także rozbudowa mobilnej platformy monitoringu wizyjnego ZMPG.

Port Gdańsk zapewnia najwyższe standardy bezpieczeństwa. – Na naszym terenie działa Ośrodek Ratownictwa ZMPG S.A., pełniący także funkcję Centrum Koordynacyjno-Ratowniczego. Zrzesza on pracujące na terenie portu służby bezpieczeństwa: dyspozytora portu, dowódcę zmiany Jednostki Ochrony Portu Gdańsk oraz dyspozytora Portowej Straży Pożarnej Florian. Ośrodek Ratownictwa jest wyposażony w system zasilania awaryjnego, monitoring wizyjny oraz centrum monitorowania elektronicznych systemów zabezpieczeń – wyjaśnia Janusz Sokołowski, dyrektor Działu Bezpieczeństwa Portu.

 

Kontakt do mediów:
Anna Drozd – rzecznik prasowy Portu Gdańsk
e-mail: anna.drozd@portgdansk.pl
tel: (+48) 727 064 605