sygnet

Procedura sprzedaży akcji PG Eksploatacji zamknięta bez wyboru oferty

Procedura sprzedaży akcji PG Eksploatacji zamknięta bez wyboru oferty

Procedura sprzedaży akcji spółki Port Gdański Eksploatacja S.A. zakończona bez wyboru oferty. Taką decyzję podjął Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., właściciel PG Eksploatacja S.A. Wynika ona z niestabilnej sytuacji geopolitycznej, zasadniczej zmiany sytuacji spółki i wynikającego z tego znacznego wzrostu jej wartości rynkowej, a także niesatysfakcjonujących właściciela ofert podmiotów dopuszczonych do etapu negocjacji.

Na początku 2021 r. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. zdecydował się na sprzedaż pełnego pakietu akcji spółki Port Gdański Eksploatacja S.A. (dalej PGE S.A.) Spółka prowadzi działalność na ponad 89 ha. w Porcie Wewnętrznym i realizuje przeładunki w oparciu o 5 nabrzeży.

Zaproszenie do negocjacji w sprawie zbycia akcji PGE S.A. opublikowane zostało w dniu 1 marca 2021 r. Odpowiedzi na zaproszenie złożyło 7 potencjalnych inwestorów. ZMPG S.A. podjął decyzję o zakwalifikowaniu 5. podmiotów do kolejnego etapu procedury, tj. do przeprowadzenia badania due diligence PGE S.A. Czterech potencjalnych inwestorów skorzystało  z przewidzianej w procedurze wizji lokalnej i spotkań z Zarządami PGE i ZMPG. Ostatecznie wpłynęły 3 oferty. Zarząd podjął decyzję o zakwalifikowaniu 2. zainteresowanych firm do etapu negocjacji. W czerwcu 2022 r. ZMPG udzielił jednemu podmiotowi czasowej wyłączności na udział w negocjacjach.

Zespół ds. oceny ofert dokonał analizy ofert potencjalnych inwestorów z uwzględnieniem zaktualizowanej na koniec sierpnia 2022 r. wyceny akcji spółki, zawartego w niej stanowiska Doradcy Prywatyzacyjnego, a także aktualnej sytuacji geopolitycznej. Z  analizy wynikało, że wartość wynikająca z wyceny PGE S.A. znacznie przekracza wartość wskazywaną we wcześniejszych wycenach, a także wysokość ofert inwestorów.

W związku z tym Zarząd Morskiego Portu Gdańsk zwrócił się do inwestora, któremu do 31.12.2022 r. udzielona została wyłączność na negocjacje, o uwzględnienie nowej sytuacji spółki i poprawienie oferty w terminie do dnia 15 grudnia 2022 r. Oferta Inwestora, która wpłynęła do ZMPG we wskazanym terminie jest poniżej wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Jednocześnie Inwestor nie dokonał zmiany założeń w zakresie pierwotnie planowanych do przeprowadzenia inwestycji, do których zrealizowania byłby zobowiązany po zawarciu umowy, choć potrzeby spółki w tym zakresie uległy znaczącej zmianie.

W związku z nową sytuacją geopolityczną, operator portowy PG Eksploatacja S.A. realizuje przeładunki, które są gwarantem bezpieczeństwa energetycznego państwa. Blokada portów ukraińskich, wprowadzone embargo na surowce energetyczne sprowadzane z Rosji, przy jednoczesnej potrzebie zapewnienia ciągłości dostaw surowców z innych kierunków drogą morską, sprawiły, że PGE S.A. przyjęła na siebie ciężar obsługi wzmożonego potoku ładunków 24h/7dni w tygodniu. W ciągu 11 miesięcy 2022 roku spółka przeładowała łącznie 3,6 mln ton węgla, co stanowi 295 proc. wzrost w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku. Absolutnie rekordowy był listopad, w którym przeładowano ponad 750 tys. ton tego surowca. PGE S.A. ma szansę zakończyć 2022 r. historycznym wynikiem na poziomie 6,5 mln ton przeładunków ogółem, czyli ponad dwukrotnie wyższym w porównaniu z zeszłym rokiem.

Złożone oferty nie spełniają naszych oczekiwań z kilku względów.  Sytuacja spółki jest znacząco  inna niż w dniu, w którym ogłaszaliśmy postępowanie. Aktualna wycena spółki jest wyższa niż w momencie rozpoczęcia postępowania w 2021 roku. W wyniku niespodziewanej zmiany otoczenia geopolitycznego w jakim działa spółka i zwiększonego zapotrzebowania na usługi, PGE S.A. realizuje obecnie historyczne wyniki i przeładowuje miesięcznie prawie milion ton ładunków. Dzięki temu spółka sukcesywnie odrabia dług technologiczny inwestując w mobilny sprzęt przeładunkowy i zwiększając tym samym możliwości przeładunkowe. Spółka potrzebuje aktualnie partnera, który w dłuższej perspektywie, co najmniej 10. letniej zapewni jej odpowiednie wolumeny i masę ładunkową – mówi Łukasz Greinke, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

W lutym br. na terenie Dworca Drzewnego rozpoczął pracę pierwszy z trzech żurawi portowych, zakupionych przez PGE S.A. – Liebherr LHM – 550. W czerwcu i sierpniu 2023 r. na nabrzeże trafią kolejne dwa  żurawie LHM – 550. Inwestycje w sprzęt przeładunkowy znacząco zwiększyły i zwiększą w przyszłości możliwości przeładunkowe spółki.

W latach 2021-2022 na zakup sprzętu (żuraw LHM 550, ładowarka Volvo, wagi samochodowa i kolejowa, koparka Liebherr, Kalmar, ciągnik, ładowarka kołowa, skrzynia Grall) spółka przeznaczyła ok. 25,8  mln zł. Obecnie jest w trakcie zakupu dwóch kolejnych żurawi LHM 550 i dwóch wozów  widłowych Kalmar na łączną kwotę ponad 50 mln zł.

Kontakt do mediów:
Anna Drozd – rzecznik prasowy Portu Gdańsk
e-mail: anna.drozd@portgdansk.pl
tel: (+48) 727 064 605