sygnet

Port Gdańsk na konferencjach branży logistycznej

Port Gdańsk na konferencjach branży logistycznej

Na „Baltic and Black Sea Ports & Shipping Conference” w Kłajpedzie oraz konferencji „Intermodal in Poland” w Janowie Podlaskim, nie mogło zabraknąć przedstawicieli Portu Gdańsk. 

Port Gdańsk po raz drugi był Partnerem Generalnym konferencji „Intermodal in Poland”, która miała miejsce w dniach 27-28 września w Janowie Podlaskim, w pobliżu Małaszewicz i przejścia granicznego Polska – Białoruś w Terespolu. Rejon Przeładunkowy Małaszewicze to ważne miejsce na mapie światowych łańcuchów logistycznych, pełniące rolę hubu, łączącego różne systemy kolejowe na Nowym Jedwabnym Szlaku.

Podczas konferencji, w ramach dwóch dni debat i prezentacji, odbyła się również wizyta studyjna na terminalach przeładunkowych w Małaszewiczach. Tematy poruszane na konferencji oscylowały wokół zagadnień związanych z obecną sytuacją geopolityczną i jej wpływem na rynek transportu intermodalnego. Mówiono o możliwościach oferowanych przez nowe szlaki handlowe, wyzwaniach związanych z zieloną gospodarką, oraz sytuacji ekonomicznej, wynikającej z wahań cen energii.

Port Gdańsk na konferencji reprezentowała Katarzyna Szczycińska, która wzięła udział w debatach pt.: „Przyszłość globalnych łańcuchów dostaw” oraz „Porty morskie jako kluczowe ogniwo łańcuchów logistycznych”. Z kolei Katarzyna de Paula Souza dokonała prezentacji nt. Innowacji w Porcie Gdańsk.

Port Gdańsk był też obecny na „Baltic and Black Sea Ports & Shipping Conference”. Spotkanie odbyło się w Kłajpedzie w dniach 28-29 września. Zgromadziło ponad 250 uczestników. Byli to przedstawiciele zarządów portów, firm spedycyjnych, operatorów portowych i kolejowych, firm wykonawczo-inżynieryjnych oraz producentów wyposażenia terminalowego. W panelach dyskusyjnych i prezentacjach wzięło udział 25 przedstawicieli szeroko pojętego rynku morskiego w tym Michał Stupak, menadżer klienta w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk S.A., który przedstawił ofertę handlową portu w ramach prezentacji „Connections with the Black Sea – The Role of the Port of Gdansk as a Logistics Centre for the Central and Eastern Europe Region”. Omówił plany współpracy Portu Gdańsk z rumuńskim portem Konstanca i azerskim Baku, w dziedzinie transportu kolejowego i morskiego – w szczególności rozwoju korytarzy intermodalnych. W tym roku zostały podpisane Listy Intencyjne z portami Konstanca i Baku.

 

Kontakt do mediów:
Anna Drozd – rzecznik prasowy Portu Gdańsk
e-mail: anna.drozd@portgdansk.pl
tel: (+48) 727 064 605