sygnet

Informujemy, iż zgodnie z opinią prawną Departamentu Prawnego Ministerstwa Skarbu Państwa, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA jako podmiot działający na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, swoje przychody przeznaczać może wyłącznie na cele wymienione w art. 9 ust. 2 tej ustawy, tj. na budowę, rozbudowę, utrzymanie i modernizację infrastruktury portowej, realizację innych zadań wynikających z przedmiotu działalności oraz pokrycie bieżących kosztów utrzymania. W związku z powyższym Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA informuje, że nie ma prawnych możliwości udzielania darowizn.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA nie prowadzi działalności sponsoringowej.