sygnet

Zarząd Morskiego portu Gdańsk S.A. informuje, że na mocy decyzji Zarządu ZMPG S.A. z dnia 20.01.2016 roku, wprowadzona zostaje zmiana w Taryfie Opłat Portowych, w zakresie §1 ust. 5 określającego zasady zgłaszania wejść i wyjść statku z portu oraz elementów, które to zgłoszenie powinno zawierać.

Oprócz dotychczasowych informacji podawanych w zgłoszeniu, od dnia 1 marca 2016 roku koniecznym będzie dodatkowo podawanie DANYCH PŁATNIKA opłat portowych.
Inne zapisy taryfowe pozostają bez zmian.

Zaktualizowana treść taryfy będzie dostępna od 1 marca br. na naszej stronie internetowej, w zakładce – www.portgdansk.pl/biznes/uslugi/taryfy-portowe/.