sygnet

W związku z koniecznością wprowadzenia standardu krajowego, z dniem 1 marca 2016 r. zmianie uległy dotychczasowe numery alarmowe:

11 – Ośrodek Ratownictwa
13 – Straż Ochrony Portu
14 – Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
15 – Pogotowie Energetyczne

dokładając dodatkową jedynkę na początku, czyli:

111 – Ośrodek Ratownictwa
113 – Straż Ochrony Portu
114 – Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
115 – Pogotowie Energetyczne