sygnet

Mamy to! Umowa grantowa opiewająca na blisko 100 mln euro podpisana

Mamy to! Umowa grantowa opiewająca na blisko 100 mln euro podpisana

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk podpisał Umowę Grantową dotyczącą Projektu pn.: „Poprawa infrastruktury Portu Gdańsk wraz z analizą wdrożenia systemu niskoemisyjnego OPS dla zrównoważonego rozwoju sieci TEN-T”. Na realizację tego zadania ZMPG S.A. otrzymał dofinansowanie w wysokości blisko 100 mln euro z Instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2021-2027.

Inwestycja obejmuje przebudowę czterech nabrzeży w rejonie Portu Wewnętrznego: Nabrzeża Wiślanego, Bytomskiego, Rudowego III oraz Węglowego, o łącznej długości 1916 m, wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną oraz kolejową.

Obecnie trwają postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawców robót budowlanych na tych nabrzeżach.

Projekt przewiduje również przygotowanie „Analizy wdrożenia systemu zasilania statków z lądu w Porcie Gdańskim (OPS – Onshore Power Supply)”. Opracowanie ma uwzględniać m.in. analizę stanu zastosowania systemów OPS dla zasilania statków w energię elektryczną z lądu, ocenę zapotrzebowania, a także plan wdrożenia tej technologii w Porcie Gdańsk.

Okres realizacji inwestycji to lata 2023-2027.

 

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska ani organ udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności.