sygnet

Węglokoks SA nowym właścicielem Przedsiębiorstwa Przeładunkowo-Składowego „Port Północny”

Węglokoks, grupa kapitałowa zrzeszająca spółki z sektora stalowego, energetycznego i logistycznego, nabył 80 proc. akcji PPS „Port Północny”, co daje mu kontrolę nad spółką. O transakcji poinformował 5 października, podczas konferencji prasowej minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

 Jestem dumny, że razem z Węglokoksem, będziemy realizować nasze cele strategiczne, czyli zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa polskiego mówił podczas konferencji Łukasz Malinowski, prezes Portu Gdańsk.

Od 2008 r. większościowym właścicielem spółki PPS „Port Północny” była belgijska grupa Sea-Invest, lider wśród firm przeładunkowych w Europie Zachodniej i Afryce. „Port Północny” w Porcie Gdańsk prowadził terminal przeładunkowy ładunków masowych. Zarządza infrastrukturą kluczową m.in. w imporcie węgla do naszego kraju po wybuchu wojny w Ukrainie.

Nabycie przez Węglokoks kontrolnego pakietu akcji spółki wzmocni jego pozycję na rynku logistycznym. Tomasz Heryszek, prezes Węglokoksu podkreślił, że główną przewagą spółki „Port Północny” jest dostęp do nabrzeża głębokowodnego. Dzięki temu Węglokoks uzyskuje wiele strategicznych korzyści na rynku. W planach ma zwiększenie możliwości przeładunkowych z 10 milionów ton rocznie do 15 milionów, a w dalszej perspektywie nawet 20 milionów ton.

– Dostęp do głębokiej wody powoduje, że jesteśmy bardzo znaczącym graczem, nie tyko w Polsce, ale i w całym pasie Europy Centralnej i Wschodniej, zamierzamy bowiem obsługiwać rynki Czech i Słowacji – mówił prezes Tomasz Heryszek. – Przejmujemy dwa pirsy, aktywny jest tylko jeden. Dotychczasowy operator, który do wczoraj był właścicielem spółki, nie był zainteresowany rozwojem tego pirsu. A mamy pomysł na jego rozwój. Chcemy przystosować go do tzw. dwukierunkowości. Myślimy o różnych towarach masowych  powiedział Tomasz Heryszek.