sygnet

Port Gdańsk i Port Saloniki podpisały list intencyjny o współpracy

Port Gdańsk i Port Saloniki podpisały list intencyjny o współpracy

Dwa porty europejskie dążą do tego, by na trwałe wpisać Gdańsk w przebieg Via Carpatii. Dlatego też przedstawiciele Portu Gdańsk i Portu Saloniki, przy udziale Artura Lomparta, Ambasadora RP w Grecji, oraz przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, podpisali porozumienie, które pozwoli obu stronom na rozwój, wymianę doświadczeń, a także otworzy nowe możliwości dla transportu ładunków między naszymi krajami w ramach Via Carpatii.

Podczas wizyty w Grecji przedstawiciele gdańskiego portu mieli okazję spotkać się z władzami Portu Saloniki, przedstawicielami Regionu Centralnej Macedonii, a także przedstawicielami Uniwersytetu Arystotelesa. Spotkani miały na celu m.in. wymianę doświadczeń wszystkich grup interesariuszy Via Carpatii oraz Inicjatywy Trójmorza, do której w ostatnich dniach dołączyła Grecja. Szczególnie omawianą kwestią było ustanowienie odnogi Via Carpatii prowadzącej do polskich portów i wskazanie jej jako kolejnej z efektywnych dróg  w korytarzu transportowym między Grecją a Polską.

– To kluczowy korytarz wiodący z południa na północ Europy, który ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Trasa będzie docierać m.in. do greckich Salonik nad Morzem Egejskim. Powstanie tego korytarza wpłynie na wzrost atrakcyjności tej części Europy jako miejsca lokowania nowych inwestycji – mówi Marek Gróbarczyk, Wiceminister Infrastruktury w rządzie RP.

Do podpisania listu intencyjnego między portami doszło podczas Thessaloniki International Fair (TIF), największej imprezy handlowej w Europie Południowo-Wschodniej, która skupia ok. 1500 wystawców i ponad 200 tys. gości z całego świata. 9 września na stoisku Portu w Salonikach podpisy pod porozumieniem złożyli po stronie polskiej Łukasz Malinowski, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk (ZMPG), po stopnie greckiej – Thanos Liagkos, Prezes Wykonawczego Zarządu i Dyrektor Zarządzający Portu Saloniki (THPA). Zamiarem obu portów jest budowa partnerskich relacji biznesowych oraz promowania innowacyjności jako kluczowego element rozwoju biznesu z podmiotami gospodarczymi.

– Akces Grecji do Inicjatywy Trójmorza jest kluczowym momentem dla wzmocnienia politycznej i ekonomicznej współpracy regionów Europy Centralnej i Wschodniej. Porozumienie pomiędzy polskimi i greckimi portami otwiera nowe możliwości dla logistyki, co w dalszej kolejności zwiększy wolumen towarów wymienianych między naszymi regionami. Trasy łączące Gdańsk i inne polskie porty z Grecją dzięki Via Carpatii stworzą nowe arterie komunikacyjne, które finalnie wesprą integrację i dynamikę rozwoju obu stron łączących tę trasę – mówił podczas ceremonii podpisania Listu Intencyjnego Łukasz Malinowski, Prezes Portu Gdańsk.

Ale gdański port ma też wiele innych atutów – nowoczesne terminale przeładunkowe, wydajną infrastrukturę dostępową do portu, bogatą siatkę połączeń żeglugowych. Jest też niekwestionowanym liderem na Bałtyku w przeładunkach kontenerów.

– Podjęcie współpracy między naszymi portami to możliwość wymiany doświadczeń na wielu płaszczyznach. Działania synergiczne jakie z niej wynikną, przyczynią się do rozwoju każdej ze stron i wspólnego osiągania celów na poziomie lokalnym, krajowym, a także podczas prac nad inicjatywami realizowanymi w ramach projektów unijnych. To niezwykle ważne by mówić wspólnym głosem, ponieważ sukces portów to sukces naszych regionów – powiedział podczas spotkania Thanos Liagkos, Prezes Portu Saloniki.

 

Połączyć Saloniki z Gdańskiem

Przedstawiciele Portu Gdańsk wzięli także udział w biznesowym spotkaniu studyjnym w Porcie Saloniki, gdzie wystąpienie poświęcone potencjałowi polskich portów miał Tomasz Braun, Dyrektor Pionu Strategii ZMPG SA Strona grecka była pod wrażeniem wyników przeładunkowych Portu Gdańsk, przewagami konkurencyjnymi i dynamiką wzrostu.

Kolejny dzień wizyty w Grecji, to Uniwersytet Arystotelesa i spotkanie z grupą ekspertów pracujących nad projektem „Via Carpatia”. Ich analizy wykorzystane były podczas prac przy tworzeniem tego korytarza transportowego. Uczestniczący w spotkaniu prof. Grigorios Zarotiadis podkreślił bezsprzeczną rolę aspektów akademickich w każdym z projektów rozwojowych, szczególnie przy projektach łączących wiele obszarów funkcjonowania, jakimi są projekty transportowe.

Port Saloniki jest jednym z największych greckich portów morskich oraz jeden z największych portów na Morzu Egejskim. Roczna przepustowość portu wynosi 16 mln ton. Armatorzy obsługujący port to m.in. BULCON, CMA/CGM, Contship, Ecu-Line, Empros, Evergreen, Hapag Lloyd, K-Line, Lloyd Triestino, LPS, MSC, Norasia, Yang Ming, ZIM.

– Cieszę się na perspektywę tej kooperacji. Via Carpatia daje ogromne możliwości portom Trójmiasta. A skoro zaczyna się w Salonikach, to niech ważnym pod względem biznesowym punktem Via Carpatia będzie też Polska. Może to być silny bodziec do tworzenia zupełnie nowych relacji także transoceanicznych, na których zależy portom w Polsce. Do Gdańska dwa razy w tygodniu zawijają największe kontenerowce świata o pojemności blisko 24 tys. TEU, należące do liderów rynku shippingowego. W ramach oferowanych linii oceanicznych jesteśmy jedynym bałtyckim portem, który obsługuje bezpośrednie połączenia kontenerowe z Chinami. W przeładunkach ogółem na Bałtyku zajmujemy 2 miejsce – dodaje Łukasz Malinowski, Prezes Portu Gdańsk.

Szansa na połączenie Europy Centralnej i Wschodniej

Aktywności greckie polskich portów morskich zrealizowane zostały dzięki bliskiej współpracy z Polsko-Grecką Izbą Gospodarczą, przy szczególnym zaangażowaniu jej Prezesa, Jerzego Athanasiadisa.

Zwieńczeniem pobytu delegacji Portu Gdańsk w Saloniakach było seminarium pt. „Connecting the Future: DISCOVER BUSINESS OPPORTUNITIES IN POLAND”, które zorganizowała Ambasada RP w Atenach, przy współpracy z Polsko-Grecką Izbą Gospodarczą i Przemysłową oraz Uniwersytetem Arystotelesa. Pierwszy blok zatytułowany „Via Carpatia – szansa dla polskich i greckich portów” otworzył prof. Grigorios Zarotiadis z Uniwersytetu Arystotelesa. W swojej prezentacji mówił o Via Carpatii jako szansie na połączenie Europy Centralnej i Wschodniej nie tylko węzłem komunikacyjnym, ale mostem do wymiany doświadczeń i przenikania się kultur, co finalnie wesprze rozwój Polski, Grecji, a także krajów objętych zasięgiem tego korytarza.

W kolejnej części przedstawiciele polskich potów przedstawili swoją ofertę biznesową.  W prezentacjach przedstawione zostały wyniki przeładunkowe, oraz trwające i planowane inwestycje infrastrukturalne.

– Port Gdańsk jako hub transportowy to nie tylko miejsce przeładunku towarów. Jesteśmy międzynarodowym partnerem dla biznesu, który myśli dalej, niż wyznaczają to granice portu. Nasi kontrahenci, zarówno krajowi jak i zagraniczni wiedzą, że współpraca z nami oznacza możliwość dla  wymiernego rozwoju ich biznesu. Mamy nadzieję, że opcje jakie daje rozwój Via Carpatii skierują was do Gdańska, co skutkować będzie sukcesem również waszych firm – apelował do przedstawicieli greckiego biznesu Mariusz Wdowczyk, Prezes spółki Port Gdański Eksploatacja, największego operatora w Porcie Wewnętrznym.