sygnet

MAG i Balta zbudują magazyn i plac składowy w Porcie Gdańsk

Konsorcjum firm Morska Agencja Gdynia i Balta S.A. wygrało przetarg na najem blisko 5 ha działki na terenie Portu Gdańsk. Nieruchomość znajduje się przy ul. Mjr. H. Sucharskiego, w okolicach terminalu kontenerowego Baltic Hub. Na dzierżawionym terenie w ciągu 3-4 lat powstaną nowoczesny magazyn, place składowe i bocznica kolejowa na potrzeby głównie ładunków masowych.

Do podpisania umowy dzierżawy między Zarządem Morskiego Portu Gdansk, a firmami wchodzącymi w skład konsorcjum, czyli Morską Agencją Gdynia i Baltą S.A. doszło 6 października.

– Udało się sfinalizować umowę dzierżawy na okres 30 lat. Na działce przy ul. Sucharskiego powstanie magazyn wysokiego składowania i pełna infrastruktura drogowo- kolejowa z bocznicą kolejową o długości 800 metrów – wyjaśnia Kamil Tarczewski, wiceprezes ZMPG ds. infrastruktury.  – Widzimy bardzo duży potencjał w tej inwestycji przede wszystkim z uwagi na to, że ma powstać nowoczesna i sprawna infrastruktura. Całe know how posiadane przez obie spółki, składające się na to konsorcjum gwarantuje wzrost przeładunków w porcie w Gdańsku, a na tym nam najbardziej zależy.

Konsorcjum planuje sfinalizować planowane na dzierżawionym terenie prace w ciągu 3-4 lat. Dotychczas nieruchomość ta nie była zagospodarowana.

– Mamy teren strategiczny, który wraz z firmą Balta chcemy wykorzystać pod kątem przeładunku ładunków sypkich. Planujemy zainwestować w budowę specjalistycznego magazynu o powierzchni około 10 tys. m kw. Będzie to trochę inny magazyn, niż znajdujące się w okolicy, chcemy go bardziej wyspecjalizować, żeby spełniał oczekiwania naszych klientów. Ponadto planujemy zbudować bocznicę kolejową. Będzie to w rezultacie beznabrzeżowy terminal intermodalny – mówił Michał Śmigielski, prezes zarządu MAG.

Z kolei Dariusz Krawczyk, wiceprezes Balta S.A. podkreśla, że inwestycja w infrastrukturę portową daje jego firmie możliwość dywersyfikacji działań na nowym polu gospodarczym.

Planowane przez MAG i Baltę działania na wydzierżawionej działce wpisują się w inwestycje realizowane przez sam Zarząd Morskiego Portu Gdańsk.

– Jesteśmy na ukończeniu inwestycji drogowo-kolejowej w porcie wewnętrznym, dwa lata temu zakończyliśmy przebudowę układu drogowo-kolejowego w porcie zewnętrznym. Dołożenie kolejnej bocznicy sprawia, że inwestycje przez nas zrealizowane będą w pełni wykorzystywane. Wszystkim nam zależy na tym, żeby jak najwięcej towarów wyjeżdżało i przyjeżdżało do portu drogą kolejową. To  ułatwienie przede wszystkim dla mieszkańców, ale mamy na względzie również kwestie środowiskowe – dodaje prezes Kamil Tarczewski.

BALTA została założona w grudniu 1990 roku jako spółka skupiająca się głównie na handlu koksem metalurgicznym i produktami energetycznymi. Obecnie oferta handlowa spółki posiada pełne wsparcie logistyczne i spedycyjne, w tym działów czarterowania statków i obsługi portowej.

MAG świadczy usługi agencyjne dla statków, usługi spedycyjne, magazynowania, dystrybucji, a także obsługi celnej.