sygnet

Pierwszy w Polsce terminal pływający LNG zostanie umiejscowiony na wodach w granicach administracyjnych Portu Gdańsk

Pierwszy w Polsce terminal pływający LNG zostanie umiejscowiony na wodach w granicach administracyjnych Portu Gdańsk

GAZ-SYSTEM podpisał porozumienia z Portem Gdańsk i Urzędem Morskim w Gdyni w sprawie współpracy przy realizacji w Zatoce Gdańskiej strategicznej dla bezpieczeństwa Polski inwestycji – pływającego terminalu LNG typu FSRU. Inwestycja przyczyni się do dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego do Polski. Terminal zabezpieczy ponad 30 proc. krajowego zapotrzebowania.

FSRU to kolejne przedsięwzięcie, które pozwoli przyspieszyć odejście od wysokoemisyjnych źródeł energii w obliczu stale rosnącego zapotrzebowania energetycznego kraju.

Terminal FSRU wraz z infrastrukturą przesyłową zostanie umiejscowiony w granicach administracyjnych Portu Gdańsk. Pływająca jednostka FSRU to statek magazynujący LNG (ang. Liquefied Natural Gas), czyli gaz w stanie ciekłym i posiadający instalację zmieniającą surowiec z formy skroplonej na gazową. Z jednostki FSRU paliwo będzie następnie wtłaczane do sieci przesyłowej.

 Misją rządu jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez swobodny dostęp do konkurencyjnych i alternatywnych źródeł energii. Polska gospodarka rozwija się dynamicznie i potrzebuje nowoczesnych i wydajnych technologii. Inwestycja GAZ-SYSTEM w Zatoce Gdańskiej – terminal pływający LNG typu FSRU – jest odpowiedzią na potrzeby rynku nie tylko krajowego, ale także państw Europy Środkowo-Wschodniej. Chcę podkreślić, że do realizacji tego ważnego dla Polski projektu niezbędne jest zrozumienie celu i współpraca wielu urzędów i instytucji – a podpisane dziś porozumienia są tego wyrazem – zapewniła Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Gaz z całego świata

Do podpisania porozumień doszło 12 października. Strony zobowiązały się do współdziałania, wzajemnego wspierania i koordynowania procesów kluczowych dla całości inwestycji oraz przekazywania na bieżąco informacji dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji.

– Podpisanie porozumienia z GAZ-Systemem to ostateczne potwierdzenie zasadności tej strategicznej z punku widzenia bezpieczeństwa kraju inwestycji. Jestem przekonany, że umiejscowienie Terminalu FSRU na wodach leżących w granicach administracyjnych naszego portu, to dobry wybór. Z pewnością zwiększy znaczenie tej części wybrzeża na gospodarczej mapie Bałtyku. Terminal będzie stanowił ważny element infrastruktury importowej gazu dla Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej. A rola Portu Gdańsk jako miejsca o strategicznym znaczeniu jeszcze bardziej wzrośnie – wyjaśnia Łukasz Malinowski, prezes Portu Gdańsk.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, jako jednostka zarządzająca infrastrukturą portową i jej rozwojem, będzie odgrywał wspierającą rolę w procesie projektowania, przygotowania i realizacji inwestycji GAZ-SYSTEM. Współpraca między spółkami obejmuje wsparcie w pozyskaniu wszelkich niezbędnych decyzji. ZMPG będzie zobowiązany zapewnić media niezbędne do realizacji inwestycji. Udostępni także na wniosek spółki nieruchomości na terenie portu, sąsiadujące z terenami objętymi inwestycją.

 Terminal FSRU jest Polsce potrzebny, ponieważ umożliwi sprowadzenie skroplonego gazu ziemnego z dowolnego miejsca na świecie. Przepustowość Terminalu zabezpieczy ponad 30 proc. krajowego zapotrzebowania. FSRU przyśpieszy wewnętrzny rozwój Polski i umocni gospodarczą pozycję naszego kraju w regionie poprzez powstanie hubu gazowego dla potrzeb państw ościennych – zapewnia  Marcin Chludziński, prezes GAZ-SYSTEM.

Urząd Morski w Gdyni jest odpowiedzialny za wybudowanie falochronu, będącego fundamentem do posadowienia terminala i aparatury do odbioru i przesyłu gazu.

Za cztery lata spotkamy się i będziemy mogli mówić o gotowym falochronie, a 2028 pierwsze ładunki pojawią się w Porcie Gdańskim – mówił podczas wydarzenia kpt. ż. w. Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Komisja Europejska w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) przyznała projektowi LNG Gdańsk dofinansowanie na opracowanie specyfikacji technicznej i przeprowadzenie prac projektowych. Maksymalna wysokość przyznanego wsparcia wynosi ok. 19,6 mln euro.