Ten materiał pochodzi z serwisu www.portgdansk.pl
Strona znajduje się pod adresem http://www.portgdansk.pl/zmpg-sa/struktura-organizacyjna


Struktura organizacyjna


Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SARADA NADZORCZA ZMPG SA


  • Agnieszka Trzaskalska - Przewodnicząca
  • Piotr Kubera - Wiceprzewodniczący
  • Nikandra Wiśniewska - Sekretarz
  • Piotr Koenig
  • Anetta Mielcarska-Puzio
  • Dorota Pyć
  • Paweł Sroczyński
  • Kamil TarczewskiZARZĄD 
ŁUKASZ GREINKE
Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
    
 
SŁAWOMIR MICHALEWSKI
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Dyrektor ds. FinansowychSTRUKTURA ORGANIZACYJNA

www.portgdansk.pl
© Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA