Ten materiał pochodzi z serwisu www.portgdansk.pl
Strona znajduje się pod adresem http://www.portgdansk.pl/o-porcie/warunki-inwestowania


Warunki inwestowania

Warunki inwestowania


Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA zaprasza potencjalnych inwestorów do zainteresowania się zlokalizowaniem swoich projektów na terenach Portu Gdańsk.

ZMPG SA zainteresowany jest pozyskaniem inwestorów, którzy na terenie wydzierżawionym, z własnych środków zrealizują określoną inwestycję na terenach z dostępem do nabrzeży lub brzegu, a następnie podejmą eksploatację w charakterze operatora celem uzyskania z tego tytułu korzyści. Warunkiem koniecznym jest jednak kreowanie przez te inwestycje wzrostu przeładunków portowych.

Inwestorem może być firma lub dowolna grupa składająca się np. z instytucji kapitałowych, wykonawców, operatorów, gestorów ładunków i innych związanych odpowiednimi porozumieniami (umowami).

Z takimi inwestorami ZMPG SA zawiera umowy dzierżawne regulujące również zasady korzystania z infrastruktury portowej. Są to zazwyczaj umowy wieloletnie w zależności od charakteru i wielkości inwestycji.

ZMPG SA zaprasza także potencjalnych inwestorów przemysłowych do lokalizacji produkcji na terenach rozwojowych portu.

Dla przyszłych inwestorów gwarantuje się korzystne warunki inwestowania oraz daleko idącą pomoc w realizacji ich zamierzeń, a w szczególności:

  • Pomoc i współpracę w uzyskaniu wszystkich niezbędnych zezwoleń
  • Preferencyjną wielkość stawki dzierżawnej w okresie budowy oraz w fazie rozruchu
  • Udostępnienie inwestorom infrastruktury portowej
  • Włączenie nowych inwestycji w układy komunikacyjne obszaru portowego
  • Doprowadzenie oraz dostawę mediów do terenów inwestycyjnych

ZMPG SA zaprasza wszystkich zainteresowanych inwestycjami na terenie Portu Gdańsk do kontaktu, w celu uzyskania informacji, złożenia ofert współpracy oraz przeprowadzenia negocjacji.

Zobacz także:
Nieruchomości do wydzierżawieniawww.portgdansk.pl
© Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA