MARCIN OSOWSKI - Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury