sygnet

Umowa Politechniki Gdańskiej z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk

Umowa Politechniki Gdańskiej z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk

W czwartek 13 sierpnia w Kapitanacie Portu Północnego miało miejsce podpisanie umowy między Politechnika Gdańską a Zarządem Morskiego Portu Gdańsk, której celem jest pilotażowe wdrożenie systemów Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things- loT) dla poprawienia efektywności i bezpieczeństwa w Porcie Gdańsk.

"Jednym z istotnych elementów, które doprowadziły do zawarcia umowy i de facto rozpoczęcia wdrożeń pilotażowych nowych systemów internetu rzeczy w gdańskim porcie są aktywności uruchomione przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. W trakcie konkursowego trybu wyboru Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP) UMWP uruchomił w 2013 roku aktywny proces przedsiębiorczego odkrywania, angażując do współpracy różnorodnych partnerów z regionu, reprezentujących biznes, naukę, instytucje otoczenia biznesu i organizacje pozarządowe – w tym ZPMG S.A. i Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG" – mówił dr hab. inż. Łukasz Kulas, prof. Politechniki Gdańskiej.

Planowane wdrożenia zakładają dostarczenie szeregu rozwiązań loT na wysokim poziomie gotowości technologicznej, stworzenie rozwiązań bazujących na przetwarzaniu danych z wykorzystaniem mechanizmów sztucznej inteligencji (ang. AI), opracowanie bezpiecznych i niezawodnych rozwiązań dla przemysłu ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji bezprzewodowej i odporności na cyberataki. To także stworzenie odpowiedniej struktury technologicznej ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji bezprzewodowej i odporności na cyberataki a także stworzenie struktury technologicznej pozwalającej na tworzenie komponentowych systemów IoT/AI.

"Poprzez analizę zebranych danych przez urządzenia Politechnik Gdańskiej i zbudowanych przez naukowców PG na ich podstawie wielopoziomowych raportów analitycznych będziemy mogli lepiej zarządzać posiadanymi aktywami. Optymalizacja wykorzystania oraz sposób eksploatacji maszyn i urządzeń zaangażowanych w manipulowanie ładunkiem przekłada się w ostateczności na zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności rynkowej podmiotów, które realizują tego typu operacje. Pojęcia takie jak Internet Rzeczy, Cyfrowy Bliźniak czy Przewidywanie Ewentualnych Awarii (CBM) są integralną częścią Przemysłu 4.0. Fakt, że maszyny już od kilku lat potrafią rozmawiać ze sobą cyfrowym językiem i przekazywać istotne eksploatacyjnie dane nie jest już rzeczywistością znaną nam z książek i opowiadań SF. Posiadanie bieżącej informacji n/t typowych tras ruchu sprzętu kołowego w danym rejonie przeładunkowym, wykorzystanie różnorodnego sprzętu w skali dnia, tygodnia, miesiąca powinno skutkować oceną strategii zakupowych czy kosztów utrzymania. Dane te to również szereg korzyści dla osoby zarządzającej alokowaniem zasobów sprzętowych do wykonania zadań. Nie możemy pomijać aspektów dotyczących bezpieczeństwa, kosztów ubezpieczenia czy korzyści wynikające z przewidywania i zapobiegnia awariom sprzętu na podstawie odczytów czujników mierzących parametry pracy urządzeń" – dodaje Wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, Sławomir Michalewski.

Zaproponowana koncepcja wpisuje się w aktualne trendy budowania przewag w obszarach portowych poprzez zastosowanie technologii cyfrowych.

"Jedną z kluczowych przewag Politechniki Gdańskiej, zwłaszcza w kontekście uzyskanego niedawno statusu Krajowej Uczelni Badawczej, jest bliskość morza i kluczowych polskich podmiotów trwale związanych z gospodarką morską. Po blisko dwóch latach przygotowań i ścisłej współpracy z pracownikami ZPMG S.A. udało nam się włączyć obszar Portu Gdańsk do jednego z największych europejskich projektów z obszaru IoT o nazwie InSecTT (Intelligent Secure Trustable Things), co pozwoli sfinansować zaplanowane wcześniej działania" – zauważa prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek, Dziekan Wydziału ETI PG.

Kontakt dla mediów:

Anna Drozd – rzecznik prasowy
mail: anna.drozd@portgdansk.pl
tel: +48 727 064 605