sygnet

Przebudowa rejonu Nabrzeża Przemysłowego w Porcie Gdańsk dobiegła końca

Ponad 82 mln zł pochłonęła inwestycja, która wpisuje się w długoterminową strategię inwestycyjną Zarządu Morskiego Portu Gdańsk w zakresie rozwoju Portu Wewnętrznego. Przedsięwzięcie to w zdecydowany sposób poprawi komunikację w rejonie Nabrzeża Przemysłowego od strony lądu, usprawni przeładunki, a także pozwoli na skomercjalizowanie nowych terenów inwestycyjnych.

Konferencja prasowa wieńcząca projekt, odbyła się 7 grudnia w Kapitanacie Portu Północnego.  Wydarzenie otworzył Łukasz Malinowski, prezes Portu Gdańsk. – Rozbudowując infrastrukturę dostępową od strony lądu, podwyższamy standardy obsługi, zwiększamy konkurencyjność i umacniamy pozycję na Bałtyku. Tego typu inwestycje mają niebagatelny wpływ na wzrost przeładunków. Do końca listopada br. w Porcie Gdańsk przeładowano w sumie ok. 74,9 mln ton. Oznacza to, że mamy o 13 mln ton więcej przeładowanych towarów niż w analogicznym okresie ub.r. Według Eurostatu, zanotowaliśmy największy wzrost wśród europejskich portów. Wyprzedziliśmy m.in. Bremerhaven i Barcelonę. A po pierwszym kwartale 2023 r. plasujemy się już na 5. miejscu w UE.

Komunikacja i komercjalizacja

Port Gdańsk w ostatnich latach przypomina wielki plac budowy. Rozwija się nie tylko Port Zewnętrzny z głębokowodnymi i wyspecjalizowanymi terminalami przeładunkowymi, ale co ważne również port wewnętrzny, który ma charakter uniwersalny. W ub.r. została zakończona kluczowa inwestycja polegająca na pogłębianiu toru wodnego i modernizacji ponad 5 km nabrzeży. Dzięki temu zwiększyło się dopuszczalne zanurzenie statków wchodzących do Portu Wewnętrznego. Teraz przyszedł czas na finał kolejnego przedsięwzięcia, które było realizowane z myślą o przyszłych kontrahentach i inwestorach, którzy zechcą lokować swoje biznesy właśnie w Porcie Gdańsk. Projekt nosił nazwę ,,Rozbudowa i modernizacja węzłów sieci bazowej w porcie morskim w zakresie dostępowej infrastruktury drogowo – kolejowej”.

W ramach inwestycji został m.in. przebudowany układ kolejowy i drogowy pomiędzy Nabrzeżem Przemysłowym a ulicą Ku Ujściu oraz pomiędzy ulicą Chemików a przyczółkiem przeprawy promowej w ciągu ulicy Bosmańskiej przez Kanał Kaszubski. Zmodernizowane i nowe drogi mają około 1,6 km, a tory około 6 km. Wszelkie nawierzchnie drogowe zostały wykonane w technologii betonu cementowego.

Poza tym przebudowane są także sieci wodociągowe, sanitarne, elektroenergetyczne i teletechniczne. Wybudowana została sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne. Powstało nowe ogrodzenie terenu i dwa posterunki wartownicze.

– Dzięki tej inwestycji mamy możliwość zagospodarowania terenu, który do tej pory był nieużytkowany. Jego powierzchnia to ok. 10 ha. Przymierzamy się do ogłoszenia przetargu na jego dzierżawę. Dla inwestorów ważne jest to, że Nabrzeże Przemysłowe zostało skomunikowane z drogami zewnętrznymi – mówi Łukasz Malinowski, prezes Portu Gdańsk.

Kamil Tarczewski, wiceprezes Portu Gdańsk przyznał, że właśnie zakończona rozbudowa rejonu Nabrzeża Przemysłowego, domyka niejako klamrą największy program inwestycyjny, realizowany przez Port Gdańsk od 2016 r., współfinansowany ze środków unijnych.

– Przez ostatnie lata spotykaliśmy się w podobnym składzie, by świętować zakończenie kolejnych inwestycji. Pogłębiliśmy i poszerzyliśmy tor wodny, wybudowaliśmy 5 km nabrzeży w Porcie Wewnętrznym, zmodernizowaliśmy układ drogowo – kolejowy, poprawiający dostęp do Portu Zewnętrznego. Dzisiaj świętujemy finał realizacji kolejnego ważnego zadania, finansowanego ze środków unijnych. Zmodernizowany układ drogowo – kolejowy w nowym standardzie, to blisko 6 km torów i blisko 2 km dróg. To też uzbrojenie kolejnych terenów, które niebawem będziemy komercjalizować – dodał wiceprezes.

Całkowita wartość oddanej właśnie do użytku inwestycji to około 82 mln zł, w tym 20 proc. to dofinansowanie z programu CEF „Łącząc Europę”. Generalnym wykonawcą była Grupa NDI.

– Miałem przyjemność gościć w porcie dokładnie dwa lata temu, kiedy prace w ramach tego projektu ledwo się rozpoczęły. Pomimo pewnych początkowych wyzwań, inwestycja była realizowana stabilnie. Przestrzeganie pierwotnego harmonogramu jest sukcesem i pokazuje, że terminowe ukończenie prac jest możliwe, zwłaszcza dzięki doświadczeniu i dobrym decyzjom wszystkich stron. Inwestycje w porcie wzajemnie się uzupełniają i postępują równolegle. Dzięki wsparciu UE, Port Gdańsk poprawia swoją dostępność od strony lądu jak i morza. Razem działamy na rzecz wspólnego celu, jakim jest optymalna integracja transportu morskiego i kolejowego wzdłuż sieci TEN-T, przy jednoczesnym uwzględnieniu celów klimatycznych Europejskiego Zielonego Ładu oraz Strategii Zrównoważonej i Inteligentnej Mobilności – mówi Morten Jensen, przedstawiciel Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA).

Ale to nie koniec inwestycji w Porcie Wewnętrznym. ZMPG dostał dofinansowanie na projekt, który nosi nazwę „Poprawa infrastruktury Portu Gdańsk wraz z analizą wdrożenia systemu niskoemisyjnego OPS dla zrównoważonego rozwoju sieci TEN-T”. W ramach tego przedsięwzięcia przewiduje się rozbudowę czterech nabrzeży Portu Wewnętrznego, o łącznej długości blisko 2 km, wraz z infrastrukturą kolejową. Nabrzeża Wiślane i Bytomskie zlokalizowane są wzdłuż Kanału Portowego, natomiast Nabrzeża Rudowe III i częściowo Węglowe to nabrzeża znajdujące się Basenie Górniczym.

Inwestycje w Porcie Wewnętrznym dowodzą, że ZMPG nie koncentruje się wyłącznie na Porcie Zewnętrznym, który obsługuje największe masy ładunkowe, ale dba także o klientów działających przy nabrzeżach uniwersalnych.