sygnet

Kolejna inwestycja w Porcie Gdańsk zakończona

Kolejna inwestycja w Porcie Gdańsk zakończona

Budowa dwóch placów składowo-manewrowych w porcie wewnętrznym, o łącznej pow. około 20 tys. m kw., wraz z drogami dojazdowymi, łącznikiem do torów kolejowych oraz niezbędną infrastrukturą elektroenergetyczną, wodno – kanalizacyjną, ppoż. i teletechniczną dobiegła końca. Ponadto zakończono roboty budowlane i rozpoczęto procedurę odbioru magazynu na zboże. Inwestycja zrealizowana została przez ZMPG oraz spółkę Speed.

Na terenach bezpośredniego zaplecza Nabrzeża Wiślanego, pomiędzy ulicą Handlową, a zespołem bocznic kolejowych PKP PLK Gdańsk Wiślany, operuje spółka Speed. Firma prowadzi działalność w oparciu o dwa uniwersalne terminale, jeden w Porcie Gdańsk a drugi w Gdyni. Zajmuje się przede wszystkim przeładunkami towarów masowych.

Prace przy budowie placów składowych zostały rozpoczęte w październiku ub. roku. Stanowiły jeden z elementów służących rozwojowi potencjału zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski i potrzeb zwiększenia możliwości przeładunków węgla przez Port w Gdańsku. Ponadto na zapleczu Nabrzeża Wiślanego postawiono magazyn – namiot halowy o powierzchni ok. 4 tys. m kw. (o wymiarach 50×80 m i wysokości ok. 10 m), dedykowany do obsługi zbóż. To nowoczesna hala z wbudowanymi ścianami oporowymi, w której możliwe będzie składowanie i przeładunek ponad 23 tys. ton ziarna.

Dzięki tej inwestycji możliwości Portu Gdańsk w zakresie transportu i przeładunku zbóż oraz pasz z pewnością wzrosną. Ponadto tranzyt ładunków w związku z blokadą portów ukraińskich nad Morzem Czarnym zostanie usprawniony, będzie przebiegał płynniej – tłumaczy Kamil Tarczewski, wiceprezes Portu Gdańsk.

Suma nakładów na budowę placów, infrastrukturę sieciową i magazyn to ponad 29 mln zł (brutto).

Jesteśmy firmą o ugruntowanej pozycji w branży przeładunków morskich. Szacujemy, że nowo oddana inwestycja pozwoli nam na obsłużenie dodatkowego miliona ton towarów w Gdańsku, co znacząco zwiększy nasze moce przeładunkowe i tym samym staniemy się silnym graczem w Porcie w Gdańsku. Jedynym czynnikiem ograniczającym aktualnie rozwój naszej firmy jest wyeksploatowane Nabrzeże Wiślane o parametrach nieodpowiadających współczesnym potrzebom. Mamy nadzieję, że wybrana w drodze przetargu firma budowlana podoła zadaniu w sposób zapewniający ciągłość przeładunków. Zakończenie inwestycji z uwzględnieniem nowego układu torowego i dróg dojazdowych pozwoli nam na osiągniecie przeładowywanego wolumenu w Gdańsku na poziomie 3,5 mln ton rocznie – mówi Paweł Zastawny, prezes firmy Speed.