sygnet

ERBUD wyremontuje Nabrzeże Przemysłowe w Porcie Gdańsk

ERBUD wyremontuje Nabrzeże Przemysłowe w Porcie Gdańsk

Niebawem rozpocznie się budowa umocnienia dna wzdłuż Nabrzeża Przemysłowego w Porcie Wewnętrznym, oraz wymiana jego linii odbojowej. Dzięki tej inwestycji, opiewającej na blisko 28 mln zł, nastąpi zwiększenie głębokości technicznej przy nabrzeżu do 10 m, co znacząco zwiększy możliwości przeładunkowe operatorów.

Ponadto wykonanie umocnienia dna poprawi bezpieczeństwo konstrukcji nabrzeża, a wymiana linii odbojowej na odc. III-1 i III-2 umożliwi obsługę większych jednostek. Prace będą wykonywane etapami na odcinkach o łącznej długości 802 m. Nabrzeże Przemysłowe zlokalizowane jest na terenie prawobrzeżnej części Portu Wewnętrznego w Gdańsku.

Umowa z wykonawcą, czyli konsorcjum firm, którego liderem jest Erbud S.A. została podpisana na początku grudnia br. Przekazanie terenu budowy nastąpi w pierwszym tygodniu stycznia 2024 r. Po dwóch latach inwestycja ma być gotowa.

– Naszym celem jest tworzenie możliwości dla biznesu. Inwestycje planujemy i realizujemy pod potrzeby obecnych, ale i przyszłych kontrahentów. Właśnie dobiegło końca jedno z takich przedsięwzięć. Rozbudowa rejonu Nabrzeża Przemysłowego, która wpisuje się w długoterminową strategię inwestycyjną Portu Gdańsk, w zdecydowany sposób poprawi komunikację, usprawni przeładunki, a także pozwoli na skomercjalizowanie nowych terenów inwestycyjnych. Teraz przyszedł czas na modernizację samego nabrzeża. Za dwa lata, gdy zostanie oddane do użytku, będą przy nim obsługiwane większe jednostki, co z pewnością zwiększy możliwości przeładunkowe operatorów – wyjaśnia Kamil Tarczewski, wiceprezes Portu Gdańsk.

Zakres zamówienia obejmuje roboty czerpalne, wykonanie umocnienia dna  oraz wymianę linii odbojowej i innego wyposażenia nabrzeża.

– Modernizacja nabrzeża spowoduje również, że zminimalizowane zostanie ryzyko powstawania niekorzystnych dla konstrukcji nabrzeża przegłębień dna oraz zwiększy dopuszczalne zanurzenie statków, co jest bardzo ważne dla naszych kontrahentów. Dodatkowo bardzo istotne jest dla nas również to, że inwestycja w całości będzie nadzorowana przez kadrę inżynierską Portu – dodaje Łukasz Jabłonowski, dyrektor Departamentu Infrastruktury Hydrotechnicznej ZMPG.

***

Grupa kapitałowa ERBUD jest największą grupą budowlaną w Polsce niebędącą częścią międzynarodowych holdingów. ERBUD ma ponad 32-letnie doświadczenie na rynku polskim oraz w krajach Europy Zachodniej. Specjalizuje się w budownictwie kubaturowym, zielonej energii, serwisie dla przemysłu i inżynierii.