sygnet

Port Gdańsk na Forum Gospodarki Morskiej i Pomorskim Kongresie Transportu Intermodalnego

Port Gdańsk na Forum Gospodarki Morskiej i Pomorskim Kongresie Transportu Intermodalnego

Łukasz Greinke, prezes Portu Gdańsk wziął udział w 21. Edycji Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2022, podczas którego eksperci z branży morskiej, ekonomiści oraz przedstawiciele świata nauki omawiali wyzwania i szanse tego sektora gospodarki w nowym otoczeniu geopolitycznym.

Forum miało miejsce 14 października w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. Tegoroczny program wydarzenia opierał się na pięciu głównych blokach tematycznych: technologie morskie, porty morskie, logistyka morska, przemysły jachtowe i energia odnawialna. Wzięli w nich udział wieloletni praktycy, którzy zarządzają przedsiębiorstwami z sektora gospodarki morskiej oraz doświadczeni w branży specjaliści. W tym roku głównym problemem, z którym mierzy się przemysł morski jest wojna w Ukrainie. Uczestnicy panelu Porty i Logistyka omawiali jej wpływ na sytuację polskich i europejskich portów, mówili o przerwanych łańcuchach dostaw spowodowanych przez rosyjską agresję.

Łukasz Greinke, prezes Portu Gdańsk wziął udział w dyskusji na temat długoterminowej wizji rozwoju portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Wspólnie w prezesami portów z Gdyni, Szczecina i Świnoujścia omawiał potrzeby i oczekiwania partnerów biznesowych wobec infrastruktury portowej.

Bardzo mocno wsłuchujemy się w głos naszych operatorów portowych, bo to oni wiedzą najlepiej co zrobić by operacje w porcie były optymalne. Dlatego inwestujemy w infrastrukturę dostępową, zarówno od strony wody jak i lądu. Niedawno zakończyliśmy dwa kluczowe dla nas jak i naszych kontrahentów projekty. Jeden dotyczył modernizacji 5 km nabrzeży i pogłębieniu toru wodnego w porcie wewnętrznym. Drugi to przebudowa układu drogowo – kolejowego w porcie zewnętrznym, dzięki której dojazd do terminali głębokowodnych jest bezkolizyjny. Nasze inwestycje muszą być w synergii z inwestycjami operatorów. DCT Gdańsk jednocześnie z naszą inwestycją drogowo – kolejową rozbudowywał swój wewnętrzny układ kolejowy. Wydłużył tory do 750 metrów i poszerzył bocznicę kolejową z 4 do 7 torów. Na dniach rozpocznie budowę Baltic Hub 3 – inwestycję polegającą na zalądowieniu wód Zatoki Gdańskiej. Dzięki czemu powstanie 3 nabrzeże do przeładunku kontenerów – mówił prezes Łukasz Greinke.

I zachęcał potencjalnych kontrahentów do inwestowanie w porcie. – To ostatni moment na lokowanie u nas swojego biznesu. Powierzchnie w porcie kurczą się bowiem w tempie rekordowym – dodał.

Z kolei Lech Paszkowski, dyrektor Działu Rozwoju i Inwestycji w Porcie Gdańsk wziął udział w debacie zapowiadającej targi i konferencję BaltExpo 2023, w ramach II Pomorskiego Kongresu Transportu Intermodalnego, który odbył się 12 września w Gdańskim Centrum AmberExpo.

Zgromadził przedstawicieli operatorów i firm logistycznych, branż przewozów kolejowych i drogowych, administracji centralnej i samorządowej, instytucji naukowych i uczelni, oraz branżowych stowarzyszeń i klastrów. Była mowa o nowych technologiach w branży morskiej, a także wyzwaniach i korzyściach związanych z eko-inwestycjami.

Dyrektor Lech Paszkowski wziął udział w debacie pn.: „Konsekwencje dostosowania się do regulacji środowiskowych w kontekście konkurencyjności polskiej gospodarki morskiej”. Dyskusja dotyczyła zielonych technologii w branży morskiej.

Port Gdańsk kładzie duży nacisk na dostosowanie infrastruktury hydrotechnicznej do stojących wymogów związanych z ochroną środowiska. Przejawia się to m.in. poprzez wyposażenie nabrzeży w infrastrukturę umożliwiającą zainstalowanie systemów zasilania statków typu OPS (onshore power supply), pozwalających na szybkie wykonanie przyłączy elektrycznych dużej mocy. To system, który ma za zadanie dostarczyć energię elektryczną na statek z lądu w czasie jego postoju w porcie.

– Mocno zwracamy się w tym kierunku. Staramy się by inwestycje nasze, jak i naszych kontrahentów uwzględniały w swoim zakresie rezerwy na okablowanie, na stacje transformatorowe. Ponadto planujemy już budowę drugiego głównego punku zasilania w porcie, by być gotowym na zmiany które są nieuniknione. Ponadto we wszystkich inwestycjach, które mój zespół prowadzi, zwracamy szczególną uwagę na gospodarkę wodno-ściekową. W porcie przez wiele lat było sporo technicznych zaniedbań, jeśli chodzi o infrastrukturę. Staramy się to porządkować, budujemy separatory, osadniki, tak by odprowadzone przez nas do kanału portowego wody, były jak najbardziej czyste – wyjaśnia Lech Paszkowski.

Dyrektor przypomniał również o zakończonym w tym roku projekcie kompleksowej modernizacji systemu oświetlenia Portu Gdańsk.

Do niedawna na terenie Portu Gdańsk przeważało oświetlenie wykonane w starej technologii, wykorzystującej m. in. rtęciowe, wysokoprężne sodowe oraz metalohalogenkowe źródła światła, które jak wiadomo są droższe w eksploatacji, ale również nieekologiczne. Wymieniliśmy ponad tysiąc opraw sodowych i rtęciowych na nowoczesne oprawy LED. Pracują one pod nadzorem inteligentnego systemu sterowania i monitoringu City Touch – dodał dyrektor Lech Paszkowski.

 

Kontakt do mediów:
Anna Drozd – rzecznik prasowy Portu Gdańsk
e-mail: anna.drozd@portgdansk.pl
tel: (+48) 727 064 605