sygnet

Port Gdańsk bierze udział w XIV Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach

Port Gdańsk bierze udział w XIV Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach

Europejski Kongres Gospodarczy to największe wydarzenie biznesowe w Europie Środkowej, trzydniowy cykl 150 debat oraz spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem najważniejszych osobistości świata polityki, biznesu, nauki, ekonomii, samorządu. Port Gdańsk reprezentuje zarząd w osobach: Łukasz Greinke, Sławomir Michalewski i Kamil Tarczewki.

Tegoroczna edycja to debaty m. in. o przyszłości europejskiej i polskiej gospodarki, nowych realiach światowej geopolityki, zaburzonych łańcuchach dostaw i zmieniających się na naszych oczach globalnych zależności. W tym roku odbywa się w dniach 25-27 kwietnia.

Port Gdańsk jest partnerem sesji panelowych, poświęconych pozycji polskich portów w międzynarodowej wymianie handlowej, a także infrastrukturze transportowej w Polsce. Bierze udział również w dyskusji na temat globalnego handlu i geopolityki.

Prezes Łukasz Greinke mówił o wpływie wojny w Ukrainie na pracę Portu Gdańsk.

– Konsekwencją zablokowania przez Rosjan portów ukraińskich jest rozpaczliwe poszukiwanie ujścia dla ukraińskich towarów takich jak: ruda, kukurydza, wyroby stalowe. Dla naszych sąsiadów z Ukrainy stanowimy teraz port pierwszego wyboru. Wzrastające przeładunki w porcie widać w wynikach za pierwszy kwartał. Wolumeny przeładowanych towarów są coraz większe, dzięki czemu awansowaliśmy już na 2 miejsce na Bałtyku.

O globalnym handlu i geopolityce rozmawiał wiceprezes Sławomir Michalewski. – Ponad 75 proc. handlu międzynarodowego szczególnie z Azji odbywa się drogą morską. W związku z wojną na Ukrainie musimy zmierzyć się z nową sytuacją. Rynek handlu żywnością, głównie zbożami został zachwiany. Ukraina jest ogromnym dostawcą kukurydzy i pszenicy na rynki światowe. Obecnie w ukraińskich silosach leży 15 mln ton kukurydzy z poprzednich zbiorów. Dlatego, że ukraińskie porty w tej chwili praktycznie nie pracują. Normalnie eksportowały 5 mln ton zboża miesięcznie – teraz zaledwie 500 tys. ton. Mamy zatem bardzo poważną sytuacje. Na rynkach zaczyna brakować zboża, a to oddziałuje na ceny żywności. Stoimy przed dużym wyzwaniem. To też szansa dla polskich portów.

Dyskusje dotyczyły również inwestycji, zamierzeń i planów na przyszłość w kontekście infrastruktury transportowej.

– Spójność systemu transportowego w Polsce zdecydowanie się poprawia. Pamiętam jak w 2016 r. mieliśmy problemy z wyprowadzaniem ładunków z portu. Teraz w układzie drogowym 2+2 jesteśmy w stanie dojechać do naszych południowych sąsiadów, nie ma żadnych ograniczeń. Oprócz tego inwestycja PKP PLK, która  gwarantuje polepszenie dostępu do portu Gdańsk, prowadzona równocześnie z naszą inwestycją drogowo – kolejową, w ramach której budowaliśmy nowy układ drogowo – kolejowy do największych terminali głębokowodnych pokazała jak ważna jest współpraca. Musieliśmy te projekty ze sobą połączyć. Przy czym port pracował, a inwestycje były realizowane równocześnie. Przeładunki systematyczni rosły od 36 mln ton w 2016 r., do 53 mln t w 2021 r. Perspektywy na ten rok są jeszcze lepsze, mogą sięgnąć 60 mln t. Ani 1 km drogi, ani km nabrzeża, nie dają gwarancji zwiększonego wolumenów, ale to są kotwice inwestycyjne  dla biznesów. Naszym zadaniem jest stwarzanie możliwości i to robimy – mówił Łukasz  Greinke, prezes Portu Gdańsk.

Prezes przypomniał o kluczowych dla rozwoju portu inwestycjach. Jedną z nich była rozbudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego w Porcie Zewnętrznym, polegająca na doprowadzeniu bezkolizyjnego ruchu kolejowego oraz samochodowego do głębokowodnych terminali przeładunkowych. Druga – dzięki której nastąpiła znacząca poprawa warunków żeglugi – to pogłębienie i poszerzenie toru wodnego i budowa 5 km nabrzeży w Porcie Wewnętrznym.

Widzę bardzo duże zainteresowanie inwestowaniem w naszym porcie ze strony przedsiębiorców z Europy Zachodniej. Mamy jeszcze ponad 100 ha terenów pod dzierżawę. Zachęcam polskich przedsiębiorców by uważniej przyjrzeli się temu, by zainwestować bliżej morza, w największym polskim porcie, gdzie zlokalizowany jest największy na Bałtyku terminal kontenerowy– apelował wiceprezes Sławomir Michalewski.

 

Kontakt do mediów:
Anna Drozd – rzecznik prasowy Portu Gdańsk
e-mail: anna.drozd@portgdansk.pl
tel: (+48) 727 064 605