sygnet

Komunikat dotyczy automatyzacji obsługi procedury wywozu przesyłek skonteneryzowanych wyprowadzanych z UE przez polskie porty morskie. Automatyzacja procesu dokonywana jest w oparciu o platformę dostarczoną przez spółkę Polski PCS. Wpłynie na szybkość obsługi ładunków.

  1. Komunikat KAS [dokument PDF, 174.85 Kb, Adobe Reader]

Oceń naszą stronę
Oceń naszą stronę
Czy korzystali Państwo z poprzedniej wersji serwisu?
Jak oceniają Państwo obecny serwis?
Co wpłynęło w największym stopniu na Państwa ocenę?