sygnet

Komunikat dotyczy automatyzacji obsługi procedury wywozu przesyłek skonteneryzowanych wyprowadzanych z UE przez polskie porty morskie. Automatyzacja procesu dokonywana jest w oparciu o platformę dostarczoną przez spółkę Polski PCS. Wpłynie na szybkość obsługi ładunków.

  1. Komunikat KAS [dokument PDF, 174.85 Kb, Adobe Reader]