sygnet

Poprawa infrastruktury Portu Gdańsk wraz z analizą wdrożenia systemu niskoemisyjnego OPS dla zrównoważonego rozwoju sieci TEN-T

 

Projekt  jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu “Łącząc Europę” (CEF 2).

Koszty kwalifikowane zgodnie z Grant Agreement – 117 mln EUR
Dofinansowanie 85% – 100 mln EUR
Okres realizacji:  2023 – 20270

25.08
2023

Rozpoczęcie Projektu

09.10
2023

Podpisanie Umowy o udzielenie dotacji pomiędzy Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) a Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A.

21.11
2023

Odbiór raportu pn. „Analiza wdrożenia systemu zasilania statków z lądu w Porcie Gdańskim (OPS – Onshore Power Supply) będącego przedmiotem Umowy pomiędzy Uniwersytetem Morskim w Gdyni a Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A.

25.01
2024

Podpisanie Umowy o współpracy pomiędzy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A.

21.03
2024

Podpisanie Umów pomiędzy Wykonawcą – firmą PORR S.A. a Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A. na rozbudowę Nabrzeża Rudowego III oraz Nabrzeża Bytomskiego