Ten materiał pochodzi z serwisu www.portgdansk.pl
Strona znajduje się pod adresem http://www.portgdansk.pl/o-porcie/miedzynarodowe-konwencje


Międzynarodowe konwencje

Port Gdańsk jest portem bezpiecznym. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie morskim, ustalenia roli i zakresu odpowiedzialności poszczególnych instytucji oraz określenia zasad międzynarodowej współpracy w wykrywaniu i przeciwdziałaniu zagrożeniom dla statków, w porcie wprowadzono postanowienia Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu i Międzynarodowy Kodeks Ochrony Statku i Obiektu Portowego.

Zgodnie z postanowieniami prawa międzynarodowego, Port Gdańsk otrzymał numer IMO 12543 oraz lokalizator ONZ PLGDN.

W ZMPG SA funkcjonuje zintegrowany system zarządzania ochroną. Nad bezpieczeństwem czuwają wyspecjalizowane jednostki ratownictwa pożarowego, technicznego, ekologicznego, ochrony osób i mienia.www.portgdansk.pl
© Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA