sygnet

8. Międzynarodowy Kongres Morski z udziałem przedstawicieli Portu Gdańsk

W dniu 14 września 2021 w Filharmonii Szczecińskiej miała miejsce inauguracja ósmej edycji Międzynarodowego Kongresu Morskiego. Jest to jedno z najważniejszych branżowych wydarzeń podejmujących tematykę morską w Polsce o znaczeniu międzynarodowym. Patronat honorowy oraz nadzór merytoryczny nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Infrastruktury. W wydarzeniach Kongresu wzięli udział Łukasz Greinke, prezes Portu Gdańsk, Sławomir Michalewski, wiceprezes ds. finansowych, Kamil Tarczewski, wiceprezes ds. infrastruktury i Adam Kłos – dyrektor handlowy.

Wydarzenie stanowi platformę do dyskusji o rozwoju portów oraz wyzwaniach transportowych przyszłości. Kongres od lat stanowi ważną częścią debaty dotyczącej polskiego przemysłu stoczniowego, żeglugi morskiej i śródlądowej, rybołówstwa. Przemówienie otwierające wygłosił Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej, Ministerstwo Infrastruktury. Minister podkreślał wpływ Kongresu na kształtowanie kierunków rozwoju gospodarki morskiej w kraju, a także znaczeniu portów i ich ogromnej sile w dobie pandemii. Wyraził także tym samym podziękowania dla operatorów, którzy przyczynili się do rozwoju polskich portów. Rozwój polskich portów i morska energetyka wiatrowa, to kluczowe projekty, które będą w najbliższej przyszłości realizowane – Chociaż czas covidowy był bardzo trudny, to porty polskie w ramach ceł i danin przyniosły ponad 30 mld złotych do budżetu państwa. To ogromny zastrzyk, który wskazuje jaką drogą powinniśmy podążać – mówił minister.

W I debacie plenarnej otwierającej kongres wziął udział Łukasz Greinke – prezes Portu Gdańsk, który mówił o najważniejszych wyzwaniach stojących przed portem. Podkreślał ogromne znaczenie umiejętności wsłuchiwania się w potrzeby operatorów działających na terenie portu, ale także gestorów ładunku – Bardzo istotną kwestią jest  przyglądanie się temu, co dzieje się od strony morza, czyli przewoźników morskich. Stoimy na progu zmian systemowych, które w pewnym momencie zabronią statkom korzystania z własnych napędów i generowania prądu w portach. W tej chwili naszym wyzwaniem jest wyposażenie infrastruktury portowej w OPS czyli Onshore power supply, także żeby nasz port stał się jeszcze bardziej zielony, czyli emisja CO2 w naszym porcie była mniejsza – mówi prezes Portu Gdańsk.

Kluczowe z punktu widzenia zwiększania przeładunków są także inwestycje spełniające oczekiwania kontrahentów i operatorów, takie jak modernizacja nabrzeży, pogłębianie torów wodnych, inwestycje drogowo-kolejowe, czy modernizacja układu falochronów, co jest możliwe dzięki współpracy z Urzędem Morskim. Wskazywał też na obecną współpracę w PKP PLK i eliminowanie tzw. wąskich gardeł, kluczowych z punktu widzenia przepustowości i zachowania ciągłości łańcuchów dostaw. Podkreślał także ogromne znaczenia otoczenia prawnego i rozwiązań mających na celu ułatwianie eksportu i importu towarów płynących z i do Portu w Gdańsku. – Naszym celem jest być portem pierwszego wyboru dla produktów 590, czyli tych produkowanych w naszym kraju, jak również portem pierwszego wyboru dla produktów importowanych nie tylko do Polski, ale również dla naszych południowych sąsiadów czy do portów na północ od Gdańska na Morzu Bałtyckim. Wykorzystujemy tą masę krytyczną jeżeli chodzi o przeładunek kontenerów. Mamy bardzo szeroką siatkę połączeń i chcemy również wykorzystać to na Nowym Jedwabnym Szlaku przy współpracy z PKP Cargo, który w tej chwili rozbudowuje terminal suchy w Małaszewiczach. To stamtąd chcemy przejmować część ładunków które z Chin trafiają na rynek Skandynawii i Wielkiej Brytanii. W Porcie w Gdańsku dużo się dzieje, a widać to najlepiej we wzroście naszych przeładunków. W tej chwili inwestycje nie zwalniają. Zgodnie z gdańską maksymą odważnie, ale nie zuchwale dążymy do celu  – podsumował prezes Portu Gdańsk.

W drugim dniu Kongresu dyrektor handlowy Portu Gdańsk Adam Kłos wziął udział w panelu „Wodny punkt widzenia – edukacja, a gospodarowanie wodami w Polsce”. Uczestnikami debaty byli przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Infrastruktury. Eksperci rozmawiali o współpracy z uniwersytetami, działaniach CSR, a także wspieraniu startupów tak istotnych z punktu widzenia edukacji młodego pokolenia z zakresu gospodarki wodnej.

 

 

Kontakt do mediów:
Anna Drozd – rzecznik prasowy Portu Gdańsk
e-mail: anna.drozd@portgdansk.pl
tel: (+48) 727 064 605