Korzystamy z plików cookies w celu utrzymania sesji, zapamiętania ustawień, statystyk i popularyzacji w serwisach społecznościowych. Cookies można zarządzać w ustawieniach przeglądarki - więcej.
  Port Gdańsk
English  Russian  Chinese            

Facebook
LinkedIn
Twitter
Instagram
DrukujRSSSpis stronMobilna wersja serwisu

 

Strona główna » Żegluga » Zasady ruchu statków » Pilotaż

Zgłaszanie przybycia i wyjścia

Pilotaż

Holowanie

Ograniczenia prędkości

Cumowanie

Regulamin Głównego Dyspozytora Portu
 
 

Pilotaż

 

Do korzystania z usług pilota obowiązane są statki o długości 50 m i większej. Do korzystania z usług pilota w ujściu Wisły Śmiałej (Górki Zachodnie) i na akwenie Martwej Wisły zobowiązane są wszystkie statki o długości 40 m i większej.

Obowiązek korzystania z usług pilota bez względu na długość statku dotyczy:

  • statków przewożących ładunki niebezpieczne oraz nieodgazowanych po ich przewozie
  • statków przeładowanych lub nadmiernie przegłębionych, bądź wykazujących niebezpieczny przechył
  • statków, które z powodu doznanych uszkodzeń mogą spowodować zanieczyszczenie środowiska
  • statków pasażerskich

Zbiornikowce o długości przekraczającej 200 m lub zanurzeniu większym niż 13 m przewożące ładunki ropopochodne, chemiczne lub gazy ciekłe luzem obowiązane są do korzystania z usług 2 pilotów. W uzasadnionych przypadkach kapitan portu może odstąpić od powyższego wymogu.

Kapitan portu może zwolnić na czas określony promy morskie przewożące ładunki  niebezpieczne z obowiązku korzystania z usług pilota bez względu na długość promu. Kapitan portu może zwolnić na czas określony kapitana statku z obowiązku korzystania z usług pilota na obszarze całego portu lub jego części po spełnieniu określonych warunków. Statek zwolniony od obowiązku korzystania z usług pilota przy zbliżaniu się do redy (kotwicowiska) powinien o tym powiadomić kapitanat portu drogą radiotelefoniczną. Kapitan portu może nakazać każdemu statkowi korzystanie z usług pilota, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa.

Statek powinien wzywać pilota drogą radiową, przez UKF i niezależnie od tego może pokazywać sygnały zgodnie z międzynarodowym kodem sygnałowym. Korzystanie z usług pilota jest obowiązkowe na obszarze od redy, kotwicowiska do miejsca zacumowania statku i odwrotnie.


Usługi pilotażowe:

Gdańsk-Pilot Sp. z o.o. PUM
[ Więcej informacji ]
ul. Przemysłowa 6, 80-542 Gdańsk
Tel.: (+48) 58 737 96 59
Fax: (+48) 58 343 17 31
www.gdanskpilot.pl
vCard

 

 
Cofnij