Ten materiał pochodzi z serwisu www.portgdansk.pl
Strona znajduje się pod adresem http://www.portgdansk.pl/zmpg-sa/o-firmie


O firmie

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku jest spółką prawa handlowego utworzoną w 1998 r. i działającą na podstawie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz Kodeksu spółek handlowych. Spółka kontynuuje w tym zakresie tradycje wszystkich poprzednich podmiotów gospodarujących w granicach portu w Gdańsku, z których ostatnim był Zarząd Portu Gdańsk SA. Udziałowcami spółki są: Skarb Państwa, Gmina Gdańsk oraz uprawnieni pracownicy.
 
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA jest jedynym podmiotem zarządzającym portem w Gdańsku - portem o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Potwierdza to znaczenie portu, kontynuację stałej i konsekwentnej polityki rządu w odniesieniu do największych portów w Polsce.
 
Działalność Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA obejmuje:
  • zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową
  • prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu
  • budowa, rozbudowa, utrzymanie i modernizacja infrastruktury portowej
  • pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portu
  • świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej, w szczególności zapewnienie:
    • ochrony przeciwpożarowej od strony wody zarządzanych obiektów i terenów
    • ochrony przeciwpożarowej od strony wody statków i innych obiektów pływających znajdujących się na wodach portu, redy lub kotwicowiska portu
  • zapewnienie dostępu do portowych urządzeń odbiorczych odpadów ze statków w celu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwiania

Działalnością w sferze eksploatacji zajmują się odrębne przedsiębiorstwa.

Zobacz także:
Przedsiębiorstwa eksploatacyjne
Wizytówki firm

Komunikat nt. darowizn i sponsoringuwww.portgdansk.pl
© Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA