Korzystamy z plików cookies w celu utrzymania sesji, zapamiętania ustawień, statystyk i popularyzacji w serwisach społecznościowych. Cookies można zarządzać w ustawieniach przeglądarki - więcej.
  Port Gdańsk
English  Russian  Chinese

Facebook
LinkedIn
Twitter
Instagram
DrukujRSSSpis stronMobilna wersja serwisu

 

Strona główna » O Porcie » Działalność na terenie portu » Usługi teleinformatyczne

Warunki inwestowania

Granice administracyjne portu

Usługi teleinformatyczne

Usługi telekomunikacyjne

Energia elektryczna

Ciepło

Woda i ścieki

Zasady dostawy i rozliczeń

Transport kolejowy
 
 

Zasady świadczenia odpłatnych usług teleinformatycznych ZMPG SA w zakresie transmisji danych oraz dostępu do sieci Internet poprzez PST

(komentarz do Cennika Usług obowiązującego od 01.09.2018 r.)

Wprowadzenie

Strategia rozwoju informatyki w ZMPG SA zmierza do utworzenia jednolitej i spójnej infrastruktury teleinformatycznej Portu Gdańsk - integrującej systemy komputerowe i sieci nie tylko dla potrzeb ZMPG SA, ale również dla organów administracji państwa oraz podmiotów gospodarczych działających na terenie portu, a także w jego otoczeniu. Zadania te spełnia stale rozwijana portowa sieć teleinformatyczna (PST). Podstawowym zadaniem PST jest wspomaganie funkcji użytkowników sieci - związanych z podstawową działalnością Portu Gdańsk w zakresie przepływu informacji oraz dokumentów elektronicznych.

Na serwerach komputerowych obsługujących pocztę elektroniczną oraz Internet w ZMPG SA jest miejsce na rozbudowane strony promocyjne WWW spółek portowych oraz kontrahentów Portu Gdańsk.

W ramach domeny PORTGDANSK.PL istnieje możliwość tworzenia samodzielnych serwisów WWW. Mogą być również rejestrowane i utrzymywane strony WWW w ramach własnych domen firm korzystających z usług PST (po zarejestrowaniu w NASK).

Ponadto, istnieje możliwość świadczenia nowoczesnych - zaawansowanych usług teleinformatycznych, np. konfigurowanie VLAN, VPN.

Oferujemy usługi w zakresie transmisji danych oraz dostępu do sieci publicznej (Internet) dla urzędów administracji państwa oraz firm działających na terenie Portu Gdańsk, a także w jego otoczeniu - z zastosowaniem opłat instalacyjnych oraz opłat eksploatacyjnych (miesięcznych) - zgodnie z opublikowanym cennikiem.

W przypadkach konieczności zgłoszenia awarii prosimy o kontakt pod telefonem 58 737 9222.

Uwagi do pracy w PST można zgłaszać pod adresem: helpdesk@portgdansk.pl


Zakres oferty zawarty w cenniku

 1. Wykorzystanie możliwości portowej sieci LAN - poprzez podłączanie pojedynczych oraz grupowych komputerowych stanowisk pracy.
 2. Wykorzystanie szybkich stałych połączeń modemowych na łączach telefonicznych, gdy nie ma możliwości włączenia stanowiska komputerowego bezpośrednio do sieci LAN ZMPG SA.
 3. Typowe usługi PST:
  • Transmisja danych z wykorzystaniem sieci ZMPG SA;
  • Poczta elektroniczna E-mail dla firmy - uczestnika PST (zbiorcza skrzynka pocztowa) oraz dla użytkowników - imienna;
  • Pełny dostęp do podstawowych usług oferowanych przez sieć publiczną Internet;
  • Strony promocyjne WWW i kontaktowe firm utrzymywane na serwerze ZMPG SA w ramach domeny adresowej www.portgdansk.pl lub w ramach własnej domeny adresowej (prowadzonej również na serwerze ZMPG SA).

  Poza typowymi usługami wyszczególnionymi w Cenniku istnieje możliwość indywidualnego negocjowania nietypowych wymagań technicznych w zakresie usług PST oraz cen ustalanych indywidualnie.


Zasady świadczenia odpłatnych usług
w zakresie PST przez ZMPG SA:

 1. Zgłoszenie (zapotrzebowanie) na usługi PST: prosimy składać mailem lub listownie poprzez Biuro Dzierżaw ZMPG SA (szczególnie w przypadku nowych kontrahentów) lub bezpośrednio do kierownika działu teleinformatyki.
 2. Zgłoszenie będzie zaopiniowane pod względem możliwości technicznych oraz zasadności merytorycznej przez służby ZMPG SA, a odpowiednia decyzja zostanie wydana przez kierownika działu teleinformatyki ZMPG SA.
 3. Wyspecyfikowanie oraz korekta zakresu usług PST: za pomocą Formularza.
  Pobierz Formularz zamówienia usług PST [dokument Word, 43 KB] [dokument PDF, 145 KB, Adobe Reader];
 4. Opłata instalacyjna (przyłączenie do sieci) oraz opłaty eksploatacyjne - zgodnie z Cennikiem Usług PST;
 5. Czas pracy łączy PST - wewnętrznych i zewnętrznych: cała doba - zgodnie z Regulaminem PST;
  Pobierz Regulamin PST [dokument Word, 71,5KB] [dokument PDF, 162KB, Adobe Reader]CENNIK USŁUG INFORMATYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2018 r.

 

Pozycja
cennika
nr
Nazwa usługi
Opłata
miesięczna
PLN netto
Opłata
aktywacyjna
PLN netto
Uwagi
1 Podłączenie do PST jednego urządzenia, do 4 portów Ethernet, urządzenie klienta (np. przewodowy przełącznik sieciowy). 60,- 100,- Stały nr IP.
Nie dotyczy dostępu radiowego.
2 Włączenie dostępu do PST za pomocą urządzenia aktywnego Klienta 5-24 porty Ethernet.
60,-
+10,- /1 port
100,-
Stały nr IP.
Nie dotyczy dostępu radiowego.
3 Włączenie dostępu do PST za pomocą urządzenia aktywnego (przełącznika przewodowego) powyżej 24 portów Ethernetowych.
cena negocjowana indywidualnie 100,- Stały nr IP.
Nie dotyczy dostępu radiowego.
4 Usługi sieciowe nie objęte w/w pozycjami cennika, np.:
 • dodatkowy stały publiczny nr IP;
 • opłata za dostęp za pomocą stałego łącza miedzianego oraz modemów DSL;
 • konsultacje i konfigurowanie urządzeń klienta; zmiana miejsca instalacji itp.;
 • instalacja dostępu za pomocą nietypowego przełącznika sieciowego;
 • instalacja dostępu za pomocą radiowego punktu dostępowego;
 • dzierżawa dedykowanego włókna światłowodowego.
cena negocjowana indywidualnie cena negocjowana indywidualnie
 
5 Adres poczty elektronicznej na serwerze poczty ZMPG SA: jedno konto 10,-    
6 Utrzymanie strony www na serwerze ZMPG SA 10,- 100,-  
7

Usługa DNS (własna domena lub strona www w ramach domeny ZMPG, np. www.twojafirma.portgdansk.pl).

10,-
100,- Opłata nie obejmuje kosztów zarejestrowania oraz utrzymania własnej domeny.
8

Dzierżawa miejsca w szafie teletechnicznej w węźle dostępowym PST.

100,-
/1 urządzenie
1U ÷ 2U

 
 

 
Cofnij