Korzystamy z plików cookies w celu utrzymania sesji, zapamiętania ustawień, statystyk i popularyzacji w serwisach społecznościowych. Cookies można zarządzać w ustawieniach przeglądarki - więcej.
  Port Gdańsk
English  Russian  Chinese            

Facebook
LinkedIn
Twitter
Instagram
DrukujRSSSpis stronMobilna wersja serwisu

 

Strona główna » O Porcie » Ochrona środowiska » Gospodarka odpadami

Badania wody

Badania osadów dennych kanałów portowych

Pomiary hałasu

Zanieczyszczenie powietrza

Gospodarka odpadami

Zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń
 
 

Gospodarka odpadami

 

Odbiór odpadów ze statków morskich w Porcie Gdańsk odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 12 września 2002 o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. Nr 166 z 2002 roku, poz. 1361) oraz zasadami określonymi w "Portowym planie gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków" zatwierdzonym decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego nr DROŚ-SO.7240.10.2017 z dnia 03.10.2017 r. [dokument PDF, 84 KB]

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA zapewnia odbiór powstałych w trakcie eksploatacji statku morskiego wymienionych w Konwencji MARPOL 73/78:

  • Odpady olejowe i ich mieszaniny
  • Odpady stałe
  • Ścieki sanitarne
  • Pozostałości z oczyszczania spalin
Więcej informacji na temat odbioru odpadów
 

 
Cofnij