Korzystamy z plików cookies w celu utrzymania sesji, zapamiętania ustawień, statystyk i popularyzacji w serwisach społecznościowych. Cookies można zarządzać w ustawieniach przeglądarki - więcej.
  Port Gdańsk
English  Russian  Chinese

Facebook
LinkedIn
Twitter
Instagram
RSSSpis stronMobilna wersja serwisu
Koronawirus - informacje

 

Strona główna » Zarząd Portu » Przetargi » Zamówienia »

Zamówienia
     
NPR/IM/2020/062

NPR/IL/2020/048

NPR/IM/2020/055

NPR/IL/2020/034

NPR/IL/2020/037

NPR/IM/2020/050

NPR/IM/2020/054

NPR/FAT/2020/028

NPR/IE/2020/045

NPR/NB/2020/047

NPR/IE/2020/049

NPR/IL/2020/036

NPR/NS/2020/035

NPR/IH/2020/043

NPR/IH/2020/027

NPR/IH/2020/025

NPR/FIT/2020/024

NPR/IL/2020/026

NPR/IM/2020/029

NPR/IUE/2020/016

NPR/FAT/2020/012

NPR/FAT/2020/011

NPR/FIT/2020/013

NPR/IUL/2019/068

NPR/IUL/2019/062

NPR/IUE/2019/048

Archiwum

Dzierżawa nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości
 
 

Regulamin udzielania zamówień przez ZMPG S.A. na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawy - 02.03.2020 r. [dokument PDF, 5,7 MB, Adobe Reader]

Regulamin Udzielania Zamówień przez ZMPG SA - 01.07.2017 r. [dokument PDF, 1,8 MB, Adobe Reader]

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień przez ZMPG SA - 11.12.2008 r. [dokument PDF, 700,1 KB, Adobe Reader]

Regulamin Udzielania Zamówień przez ZMPG SA - 11.12.2008 r. [dokument PDF, 188,5 KB, Adobe Reader]


Aktualne ogłoszenia:

NPR/IM/2020/062
Wykonanie remontu jednostki pływającej "Piorun" w celu odnowienia klasy i uzyskania Świadectw Klasy Polskiego Rejestru Statków oraz Karty Bezpieczeństwa.
20.11.2020 - więcej


NPR/IL/2020/048
Rozbiórka elewatora zbożowego na Nabrzeżu Wiślanym w Porcie Gdańsk.
13.11.2020 - więcej


NPR/IM/2020/055
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów olejowych oraz pozostałości z oczyszczania spalin ze statków w Porcie Gdańsk.
30.10.2020 - więcej


NPR/IL/2020/034
Realizacja usługi sterowania ruchem kolejowym w okręgu nastawczym "PPT" w rejonie "Torów dojazdowych do terminali towarowych w Porcie Północnym przy stacji PKP PLK Gdańsk Port Północny".
30.10.2020 - więcej


NPR/IL/2020/037
Zaprojektowanie, dostawę i montaż dwóch budynków wykonanych w technologii modułowej kontenerowej przeznaczonych na bazę zaplecza socjalnego na Nabrzeżu Administracyjnym oraz Nabrzeżu Wiślanym w Porcie Gdańsk.
23.10.2020 - więcej


NPR/IM/2020/050
Wykonanie remontu jednostki pływającej "Piorun" w celu odnowienia klasy i uzyskania Świadectw Klasy Polskiego Rejestru Statków oraz Karty Bezpieczeństwa.
19.10.2020 - więcej


NPR/IM/2020/054
Odbiór odpadów stałych (śmieci) ze statków w Porcie Gdańsk.
22.09.2020 - więcej


NPR/FAT/2020/028
Usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej dla Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.
18.09.2020 - więcej


NPR/IE/2020/045
Przebudowa ciepłociągu przy ul. Szkolnej w Gdańsku.
10.09.2020 - więcej


NPR/NB/2020/047
Ochrona przeciwpożarowa Portu Gdańsk od strony wody.
31.08.2020 - więcej


NPR/IE/2020/049
Wykonanie indywidualnego opomiarowania odbiorców energii elektrycznej w Porcie Gdańsk.
28.08.2020 - więcej


NPR/IL/2020/036
Wykonanie elewacji w technologii płyt włókno-cementowych wraz z dociepleniem elewacji oraz dachu wg. standardów ZMPG SA budynku administracyjno-socjalnego, znajdującego się przy ul. Budowniczych Portu Północnego 23 w Gdańsku
21.08.2020 - więcej


NPR/NS/2020/035
Zaprojektowanie i budowa drogi wewnętrznej dojazdowej przez teren nr 30 w Porcie Gdańsk wraz z budową systemu kanalizacji deszczowej i uzbrojeniem terenu
10.08.2020 - więcej


NPR/IH/2020/043
Wykonanie kontrolnego pomiaru skuteczności ochrony katodowej budowli hydrotechnicznych w Porcie Północnym
30.07.2020 - więcej


NPR/IH/2020/027
Dokończenie remontu umocnienia dna wraz z wykonaniem robót podczyszczeniowych przy Pirsie Paliwowym - stanowisko P w Porcie Północnym
07.07.2020 - więcej


NPR/IH/2020/025
Remont elementów konstrukcyjnych i nawierzchni pomostu komunikacyjnego Pirsu Paliwowego - stanowisko P w Porcie Północnym.
30.06.2020 - więcej


NPR/FIT/2020/024
Wykonanie systemu rozliczania mediów wraz z systemem monitoringu ciepłomierzy w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk S.A.
09.06.2020 - więcej


NPR/IL/2020/026
Remont i modernizacja pomieszczeń archiwum zakładowego zlokalizowanego w budynku Kapitanatu Portu przy ul. Kpt. W. Poinca.
08.06.2020 - więcej


NPR/IM/2020/029
Odbiór odpadów olejowych oraz pozostałości z oczyszczania spalin w Porcie Gdańsk.
02.06.2020 - więcej


NPR/IUE/2020/016
Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla zasilania kotłowni należących do ZMPG S.A.
28.02.2020 - więcej


NPR/FAT/2020/012
Usługa eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. NPR/FAT/2020/012.
05.02.2020 - więcej


NPR/FAT/2020/011
Wykonanie projektu i robót związanych z budową kanalizacji teletechnicznej oraz ułożeniem kabli światłowodowych na Nabrzeżu Krakowskim.
05.02.2020 - więcej


NPR/FIT/2020/013
Wykonanie systemu rozliczania mediów wraz z systemem monitoringu ciepłomierzy w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk S.A.
17.01.2020 - więcej


NPR/IUL/2019/068
Umowa ramowa na wykonywanie utwardzeń powierzchni gruntu na działkach budowlanych zlokalizowanych na terenie Portu Gdańsk.
04.11.2019 - więcej


NPR/IUL/2019/062
Umowa ramowa na wykonywanie robót drogowych na nawierzchniach dróg, chodników i placów zlokalizowanych na terenie Portu Gdańsk.
29.10.2019 - więcej


NPR/IUE/2019/048
Modernizacja oświetlenia terenów Portu Gdańsk.
07.10.2019 - więcej


 

 
Cofnij