sygnet

Ukrainian Cargo – Форма для компаній з України, доступна вже тепер

Ukrainian Cargo – Форма для компаній з України, доступна вже тепер

wersja polska poniżej

Морські порти є рушійною силою економіки країни.  В сучасній геополітичній ситуації стратегічна роль портів набуває ще більшого значення. Порти – це не лише забезпечення постачання продукції для виробництва даної країни, це також необхідність відповідати вимогам поточної ситуації, пов’язаної з блокадою українських портів та потребою шукати альтернативні маршрути транспортування вантажів з українського напрямку.

Портові оператори готові до збільшення обсягів перевалок як нафти, вугілля, так і експорту багатьох товарів, які дотепер проходили через українські порти і незабаром можуть бути експортовані за допомогою портової інфраструктури. Польща, завдяки своєму розташуванню та інфраструктурі, є ідеальним партнером, який може допомогти Україні у відбудові втрачених експортних та імпортних каналів. А порт y Гданськy може стати воротами для зовнішньої торгівлі України.

Тому для задоволення потреб українських компаній, які займаються експортом товарів, на веб-сайті portgdansk.pl почала працювати закладка «Ukrainian cargo», за допомогою якої українські компанії можуть подавати запити про можливості експорту або імпорту товарів через термінали, які розташовані в порту.

Інтерактивна форма доступна українською та англійською мовами.

Посилання на форму – ukrainiancargo.portgdansk.pl

Ukrainian Cargo – Formularz dedykowany firmom z Ukrainy już dostępny

 

Porty morskie stanowią koło zamachowe gospodarki kraju. W obecnej sytuacji geopolitycznej strategiczna rola portów zyskuje jeszcze bardziej na znaczeniu. Porty to nie tylko zabezpieczenie dostaw produktów służących do produkcji na terenie danego kraju, to również konieczność sprostania wymaganiom aktualnej sytuacji związanej z blokadą portów ukraińskich i potrzebą poszukiwania alternatywnych dróg transportu towarów z kierunku ukraińskiego.

Operatorzy portowi są gotowi na zwiększone przeładunki, zarówno jeśli chodzi o ropę, węgiel czy eksport wielu towarów, które do tej pory przechodziły przez porty ukraińskie, a wkrótce mogą być eksportowane przy wykorzystaniu portowej infrastruktury. Polska, ze względu na swoje położenie oraz posiadaną infrastrukturę, jest idealnym partnerem, który może pomóc Ukrainie w odbudowie utraconych kanałów eksportowych i importowych. A Port w Gdańsku może stać się bramą dla handlu zagranicznego Ukrainy.

Dlatego chcąc wyjść naprzeciw potrzebom firm ukraińskich związanym z eksportem towarów, na stronie internetowej portgdansk.pl została uruchomiona zakładka „Ukrainian cargo”, za pośrednictwem której firmy z Ukrainy mogą składać zapytania o możliwość eksportu lub importu towarów za pośrednictwem terminali znajdujących się na terenie Portu.

Interaktywny formularz jest dostępny w języku ukraińskim i angielskim.

Link do formularza – ukrainiancargo.portgdansk.pl

Kontakt do mediów:
Anna Drozd – rzecznik prasowy Portu Gdańsk
e-mail: anna.drozd@portgdansk.pl
tel: (+48) 727 064 605