sygnet

Port Gdańsk zaprasza do lokowania biznesu na terenach zlokalizowanych w Porcie Wewnętrznym

Port Gdańsk zaprasza do lokowania biznesu na terenach zlokalizowanych w Porcie Wewnętrznym

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ogłosił dwa przetargi na oddanie w najem nieruchomości gruntowych. Pierwsza, zlokalizowana jest przy ul. Ku Ujściu i ul. Chemików, jest zabudowana i liczy 3,58 ha. Niewątpliwym atutem tej nieruchomości jest dostęp do Nabrzeża Przemysłowego III i jej doskonałe skomunikowanie.

Na tym terenie znajduje się kryty magazyn masowy, który może pomieścić około 75 tys. ton ładunków sypkich. To jeden z największych tego typu obiektów w polskich portach. Co ważne jest on połączony taśmociągami z nabrzeżem oraz ma dostęp do sieci kolejowej.

29 listopada będzie można dokonać wizji lokalnej nieruchomości. Osoby zainteresowane wzięciem w niej udziału proszone są o kontakt mailowy pod adresem: przetarg2NH2022@portgdansk.pl, najpóźniej do 28 listopada do godz. 16, w celu uzgodnienia dokładnej godziny przybycia.

Termin składania ofert upływa 21 grudnia o godz. 13.

Drugi przetarg dotyczy oddania w najem niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni ponad 4,7 ha, zlokalizowanej w pobliżu trasy Sucharskiego. Nieruchomość jest bezpośrednio z nią skomunikowana. Ponadto znajduje się w bliskim sąsiedztwie nabrzeży i placów, gdzie przeładowywany i składowany jest węgiel.  Stwarza to sprzyjające okoliczności do adaptacji terenu pod tego typu działalność.

Postępowanie jest przetargiem publicznym w formie licytacji. Wniosek o dopuszczenie do przetargu oraz szczegółowe warunki postępowania zostały określone w dokumentacji przetargowej, która jest udostępniona na stronie internetowej ZMPG: przetargi.portgdansk.pl. Termin składania Wniosków o dopuszczenie do przetargu upływa w dniu 6 grudnia 2022 r. o godz. 10:00. Licytacja odbędzie się 8 grudnia 2022 r. o godz. 13:15 w siedzibie ZMPG w sali nr 9A.

W dniu 25 listopada przewidziana jest wizja lokalna nieruchomości. Osoby zainteresowane wzięciem w niej udziału powinny uzgodnić swoje przybycie i określić dokładną godzinę e-mailem (przetarg3NH2022@portgdansk.pl), najpóźniej do 24 listopada do godz. 16.

Port Gdańsk jest najszybciej rozwijającym się portem w Europie ostatniej dekady, z dynamiką wzrostu na poziomie 110 proc. Nowoczesne terminale przeładunkowe, wydajna infrastruktura dostępowa do portu oraz bogata siatka połączeń żeglugowych sprawiają, że Port Gdańsk z roku na rok coraz bardziej umacnia swoją pozycję na Bałtyku. Według rankingu największych bałtyckich portów, plasuje się na drugim miejscu pod względem przeładunków ogółem. Ale w zakresie obrotów kontenerowych jest niewątpliwym liderem.

– Naszym atutem jest też to, że jesteśmy portem uniwersalnym, bez ograniczeń, wolnym od zalodzenia, głębokowodnym. Baseny portowe mają do 17 m głębokości, co umożliwia przyjmowanie największych kontenerowców świata oraz największych masowców, które wpływają na Bałtyk – wyjaśnia Łukasz Greinke, prezes Portu Gdańsk. – Zadaniem Zarządu Portu jest stwarzanie możliwości. Tak też czynimy. Jeśli teren jest uporządkowany, dobrze uzbrojony, skomunikowany, znajdzie się inwestor. W Porcie Gdańsk mamy jeszcze ponad 100 ha, na których mogą zostać zrealizowane inwestycje.

ZMPG S.A. stawia na rozwój i współpracę. Dlatego też realizuje wielomilionowe inwestycje. Kluczową dla funkcjonowania Portu Wewnętrznego była „Modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeży oraz poprawa warunków żeglugi”, która umożliwiła wprowadzenie jeszcze większych jednostek do portu. Ta wieloletnia inwestycja, zakończona w połowie br., obejmowała swoim zakresem nabrzeża o łącznej długości ok. 5 km, oraz 7 kilometrowy tor wodny. Dzięki modernizacji toru wodnego, zwiększyło się dopuszczalne zanurzenie statków wchodzących do portu wewnętrznego.

Więcej informacji na temat przetargów na stronie: przetargi.portgdansk.pl

 

Kontakt do mediów:
Anna Drozd – rzecznik prasowy Portu Gdańsk
e-mail: anna.drozd@portgdansk.pl
tel: (+48) 727 064 605