sygnet

Port Gdańsk z wizytą w Turcji. Kontynuacja rozmów nad korytarzem transportowym Północ-Południe.

Port Gdańsk z wizytą w Turcji. Kontynuacja rozmów nad korytarzem transportowym Północ-Południe.

W dniach 6-8 lipca 2021 delegacja ZMPG S.A. pod przewodnictwem Wiceprezesa Zarządu Sławomira Michalewskiego wzięła udział w konferencji: „9th Black Sea Ports and Shipping 2021 Istanbul”.

Udział przedstawicieli ZMPG SA w tym spotkaniu to kolejny etap prac nad utworzeniem multimodalnego korytarza transportowego Morze Czarne – Port Gdańsk.  W konferencji udział wzięli zarówno przedstawiciele zarządów portów, operatorzy terminali, firmy logistyczne, agenci morscy, producenci wyposażenia terminali oraz przedstawiciele polskiego przewoźnika kolejowego PKP LHS (linia szerokotorowa), który ma możliwość odegrania kluczowej roli w komponencie kolejowym nowego korytarza.

W konferencji wzięli udział także przedstawiciele jednego z największych portów regionu Marport. Posiada on terminal o zdolności przeładunkowej 2 mln TEU i możliwości przyjmowania jednostek do 24 000 TEU oraz połączenia feederowe z portami ukraińskimi. Usytuowanie portu, podobnie jak innych największych portów tureckich nad Morzem Marmara, pozwala na obsługę największych jednostek kontenerowych. Port ten jest więc hubem i jednocześnie portem transhipmentowym dla ładunków płynących przez Morze Czarne.

Jednym z punktów agendy była wizyta studyjna w Porcie Gemport należącego do tureckiego holdingu portowego  YILPORT Holding –położonego na Morzem Marmara. YILPORT Holding w 2025 roku planuje znaleźć się w rankingu 10 największych operatorów terminali kontenerowych na świecie.

Kluczowa dla przedstawicieli ZMPG S.A., była wymiana doświadczeń z zakresu zarządzania portami oraz spotkania ze spedytorami, którzy obsługują bezpośrednio ładunki z państw położonych nad Morzem Czarnym m.in. do Polski i Skandynawii. Ze wstępnych informacji spedytorów wynika, że wymiana ładunkowa między Turcją, a Skandynawią i Polską to około 200 000 TEU rocznie.

– Projekt nowego szlaku transportowego pomiędzy Morzem Czarnym, a Bałtykiem przez terytorium Ukrainy wymaga aktywnego uczestnictwa Turcji, w całym przedsięwzięciu, dlatego tak istotne jest budowanie wzajemnych relacji i poszukiwanie możliwości biznesowych. Gospodarka turecka to najsilniejsza gospodarka na południowym Jedwabnym Szlaku tzw. „Middle Corridor”, a jednocześnie jeden z największych producentów z branży automotive w Europie – mówi Sławomir Michalewski – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych ZMPG S.A. O dużym zainteresowaniu Turcją świadczy także szeroka reprezentacja przedstawicieli branży morskiej również z basenu Morza Śródziemnego, takich jak: Port Barcelona, włoskie firmy konsultingowe, Freeport Malta, Port Rijeka z Chorwacji, ale także firmy niemieckie, angielskie czy Port Aktau z Kazachstanu. Przedstawiciele różnych sektorów i branż podkreślali potrzebę konkretnej oferty rynkowej, jednocześnie wyrażając zainteresowanie uczestnictwem w pracach nad uruchomieniem nowego korytarza transportowego Bałtyk-Morze Czarne.

Dnia 13 października 2020 roku w Odessie między Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A., a Administracją Morskich Portów Ukrainy został podpisany list intencyjny dotyczący wzajemnej współpracy w ramach, której powstała grupa robocza, która pracuje nad koncepcją i założeniami nowego intermodalnego korytarza transportowego, łączącego ukraińskie porty nad Morzem Czarnym z największym polskim portem morskim w Gdańsku. W szerszym ujęciu pozwoli on na łatwiejszy transport towarów z Bliskiego Wschodu i Turcji przez Ukrainę i Polskę do całej Europy Środkowej, Skandynawii i Wielkiej Brytanii. Umożliwi eksport ukraińskich produktów do państw Unii Europejskiej. A ponadto pozwoli na transport towarów z Chin korytarzem południowym, z pominięciem Rosji.

 

Kontakt do mediów:
Anna Drozd – rzecznik prasowy Portu Gdańsk
e-mail: anna.drozd@portgdansk.pl
tel: (+48) 727 064 605