sygnet

Port Gdańsk wspiera młodych naukowców

Port Gdańsk wspiera młodych naukowców

„Kierunek Port – morze możliwości” to wspólna inicjatywa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i Portu Gdańsk. Studenci mieli za zadanie skonstruować innowacyjne urządzenia, które znajdą zastosowanie w gdańskim porcie. Główną nagrodę ufundowaną przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. otrzymał zespół projektowy „Seanovation”. 

– „Kierunek Port – morze możliwości”, doskonale oddaje cel i potencjał badawczo-rozwojowy tej inicjatywy. Nie wyobrażam sobie, by w wyzwania, które stawia współczesna gospodarka morska, wymagające innowacyjnych, często niekonwencjonalnych rozwiązań i kreatywności, nie zostali zaangażowani studenci. W tych młodych ludziach jest potencjał, którego bardzo potrzebujemy. Dzięki współpracy świata nauki i biznesu możliwy jest transfer technologii, które wpływają na dynamiczny rozwój gospodarki morskiej – mówi Łukasz Greinke, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Inauguracja konkursu miała miejsce w 2019 roku. Od samego początku budził on wiele emocji, zarówno wśród studentów, jak również wśród kadry akademickiej, wykładowcy UMG sprawowali bowiem opiekę merytoryczną nad zgłoszonymi do konkursu projektami.

– Morze możliwości otwiera się zarówno przed nauką, która nabiera waloru praktycznego, jak i przed biznesem, który otrzymuje nowatorskie rozwiązania oparte na wnikliwych badaniach. Korzyści są obustronne, dlatego jako Uczelnia bardzo cenimy ten rodzaj współpracy z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A. – mówi prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Do finału konkursu dotarły dwa zespoły projektowe: „Młodzi Portowcy” pod opieką merytoryczną dr inż. Adama Kaizera z Wydziału Nawigacyjnego UMG, którzy pracowali nad systemem inwentaryzacji oraz monitorowania stanu technicznego części podwodnej nabrzeży Portu Gdańsk, oraz zespół „Seanovation” pod opieką mgr inż. Mirosława Tyliszczaka z Wydziału Mechanicznego UMG.

Decyzją kapituły konkursowej główną nagrodę ufundowaną przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. otrzymał zespół projektowy „Seanovation”.

– Radość w zespole jest ogromna, a przede wszystkim poczucie satysfakcji, że wykonana praca badawcza, przeprowadzone wnikliwe analizy, wielokrotnie powtarzane eksperymenty, przełożyły się na ten sukces – podsumowuje wynik pracy zespołu „Seanovation” jego opiekun merytoryczny, mgr inż. Mirosław Tyliszczak.

Zespół pracował nad projektem instalacji do utylizacji wybranych odpadów organicznych ze statków metodą pirolizy niskotemperaturowej. Projekt ma nieoceniony potencjał proekologiczny, pozwoli bowiem na przetworzenie odpadów z tworzyw sztucznych czy zaolejonych wód morskich. W wyniku badań zespół uzyskał trzy produkty, w tym w szczególności olej napędowy, który może być wykorzystywany jako samodzielne paliwo albo komponent do paliwa właściwego w przypadku napędu silników o zapłonie samoczynnym.

Potencjał implementacyjny projektów realizowanych przez studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni wysoko ocenia Kamil Tarczewski, wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk S.A.: – Jestem pod dużym wrażeniem przedstawionych rozwiązań naukowo-badawczych. Widać, jak wiele pracy zostało włożonej w długi proces analiz, a potem w proces opracowania technologii. Takie projekty mają ogromny potencjał komercjalizacyjny i z pewnością będziemy o tym z Uczelnią i studentami rozmawiać. Taka zresztą jest idea konkursu – generowanie interesujących rozwiązań, które będzie można wdrożyć w gdańskim porcie.

Dr Janusz Karp, dyrektor Departamentu Edukacji Morskiej w Ministerstwie Infrastruktury, obecny podczas gali finału konkursu grantowego, zwrócił także uwagę na rolę, jaką w rozwoju polskiej gospodarki morskiej odgrywają Uniwersytet Morski w Gdyni oraz Port Gdańsk: – Polska gospodarka morska bez ludzi morza nie miałaby możliwości istnienia i rozwoju. Mówię zarówno o studentach i wykładowcach uczelni morskich, jak również o doświadczonych pracownikach morskich przedsiębiorstw. Dzisiejsze spotkanie nauki z biznesem łączy dwa szczególnie ważne dla gospodarki morskiej podmioty – Uniwersytet Morski w Gdyni i Port Gdańsk. Jestem dumny, że obie instytucje podejmują tak rozwojowe inicjatywy, dające szansę na rozwój naukowy i zawodowy studentom Uczelni.

 

 

Kontakt dla mediów:
Anna Drozd
rzecznik prasowy Portu Gdańsk
+48 727 064 605
anna.drozd@portgdansk.pl