sygnet

Port Gdańsk testuje PCS

Port Gdańsk testuje PCS

W Porcie Gdańsk trwają prace nad wdrożeniem modułu maklerskiego PCS (Port Community System). To innowacyjne rozwiązanie, automatyzujące procesy przygotowywania formalności związanych ze zgłoszeniem wejścia lub wyjścia statku do/z Portu Gdańsk.

Moduł maklerski PCS został specjalnie utworzony przez spółkę POLSKI PCS i jest dedykowany dla przedstawicieli armatorów. Zawiera między innymi takie funkcjonalności jak: zgłoszenie do dyspozytora, zgłoszenie Pre-Arrival, zgłoszenie ewidencyjne, baza statków oraz kontrahentów, a także pragmatyczny planer zawinięć.

Zastosowanie modułu umożliwia bezpieczną i inteligentną wymianę informacji w zakresie logistyki oraz obsługi statków i towarów. Będzie on wspomagać i koordynować wykorzystanie infrastruktury portowej, podnosząc efektywność obrotu ładunkowego.

Platforma PCS ma docelowo zapewnić wsparcie i ułatwić re-używalność informacji w formie elektronicznej pomiędzy partnerami obrotu portowo-morskiego, agentami morskimi, Głównym Dyspozytorem Portu, firmami świadczącymi usługi pilotażowe i holownicze.

ZMPG wspólnie z interesariuszami, przy udziale spółki POLSKI PCS, prowadzi prace nad rozbudową systemu PCS o następne funkcjonalności, które będą wspierały procesy związane z obsługą statków i ich ładunków w Porcie Gdańsk.

W związku z powyższym zachęcamy kontrahentów Portu Gdańsk, w szczególności przedstawicieli armatorów, do aktywnego korzystania i testowania modułu maklerskiego PCS, który dostępny jest pod adresem https://polskipcs.pl/.

Rejestracji na platformie PCS należy dokonać pod adresem email: biuro@polskipcs.pl, w tytule wiadomości wpisując „rejestracja”, natomiast w treści wiadomości jedynie: imię, nazwisko, nr telefonu, adres email, firmę oraz NIP.

Wszelkie wnioski i uwagi dotyczące działania i funkcjonalności modułu maklerskiego PCS należy zgłaszać poprzez funkcjonujący na platformie PCS Elektroniczny System Obsługi Zgłoszeń. Można również kontaktować się mailowo (support@polskipcs.pl), lub telefonicznie (+48 883 299 799).

Jednocześnie Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. informuje, że po zakończeniu okresu testowania, planowane jest wprowadzenie obowiązku korzystania z modułu maklerskiego PCS, w celu wypełniania formalności związanych ze zgłoszeniem wejścia statku do Portu Gdańsk lub wyjścia statku z Portu Gdańsk. Zatem udział kontrahentów Portu Gdańsk, w szczególności przedstawicieli armatorów, w aktualnie trwającym testowaniu i opiniowaniu modułu maklerskiego PCS, jest wskazany i konieczny.

Prace nad wdrożeniem w Porcie Gdańsk modułu maklerskiego PCS, odbywają się w ramach przyjętego przez Radę Ministrów „Programu rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku”, oraz wskazanego w tym dokumencie priorytetu – digitalizacji polskich portów morskich.

 

Kontakt do mediów:
Anna Drozd – rzecznik prasowy Portu Gdańsk
e-mail: anna.drozd@portgdansk.pl
tel: (+48) 727 064 605